Θρασύτης καὶ κατάντια

Ἄκουσα τὸν διάλογο:

(Γιατρὸς χειρουργός, θορυβημένος, αὐστηρὰ)

— Οἱ ἀμυγδαλές της εἶναι χάλια, πρέπει νὰ βγοῦν ἀμέσως, ἐλᾶτε αὔριο, Σάββατο, στὶς 7:30 τὸ πρωί.

(Μαθήτρια Γ’ Λυκείου, ἐνοχλημένη, ἀναιδής, φωνὴ ἔνρινη)

— 7:30 τὸ πρωί;… Δὲν μπορῶ τόσο νωρίς, δὲν γίνεται ἄλλην ὥρα;

(ἔλειπε ἕνα «καλὲ» ἢ ἕνα «μωρέ», ἐναρμονισμένα στὸν τόνο, τὸ ὕφος καὶ τὰ λόγια της)

Θέλω νὰ πῶ δύο πράγματα:

1. Δὲν καταδικάζω τὴν βία ἀπὸ ὅὅπου κι ἐὰν προέρχεται.

2. Γονεῖς ποὺ ἄφησαν παιδιὰ νὰ φθάσουν σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, καὶ δὲν τοὺς ἄναψαν τὰ χαστούκια ποὺ ἔπρεπε, μεταφορικὰ ἢ κυριολεκτικά, ὅταν ἔπρεπε, ἔχουν προσφέρη κακίστη ὑπηρεσία στὰ παιδιά τους.

Μαθιόπουλος Χαράλαμπος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Θρασύτης καὶ κατάντια

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *