Λησμονήσαμε ὅμως τὸ ἀπὸ ποῦ ἄρχισαν ὅλα

Να θυμίσω, στα αμνήμονα βοοειδή, πως όλα ξεκίνησαν όταν μία καμαριέρα στο Σοφιτέλ, κατήγγειλε τον τότε πρόεδρο του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρός Κάν ότι την εβίασε.

Αυτόν που, διαπιστωμένα, μπορούσε μ’ ένα «χαρτζηλίκι» να γ@μήσει την καλύτερη μοντέλα ή ηθοποιό.

Έχασε την θέση του στο ΔΝΤ και την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Την συνέχεια την ξέρετε υποθέτω….

Ῥούσσης Νῖκος

(Visited 578 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Λησμονήσαμε ὅμως τὸ ἀπὸ ποῦ ἄρχισαν ὅλα

 1. Ναί, ὅπως φαίνεται ὁ τύπος ἔθεσε ἐν ἀμφιβόλῳ τὸ οἰκονομικὸ σύστημα ποὺ πάει νὰ ἐπιβληθῆ: Θέλησε, κατὰ τὴν ἐπικρατέστερη ἐκδοχή, νὰ μάθη ποιὸ εἶναι τὸ κάλυμμα χρυσοῦ τοῦ ἀμερικανικοῦ δολλάριου…
  Ἐνδιαφέρον ὅμως παρουσιάζει καὶ ἡ ὅλη μεθόδευση. Στὰ πλαίσια τῆς “νομιμοποίησης” τοῦ τωρινοῦ καθεστῶτος προβάλλονται ὡρισμένες περιπτώσεις ὡς “βαρέως κολάσιμες”: τὸ νὰ εἶναι κανεὶς “φασίστας”, τὸ νὰ ὑποβάλη μία γυναίκα/ἄντρα σὲ “σεξουαλικὴ παρενόχληση” κ.ο.κ. Ὁ μέσος ἄνθρωπος δὲν κάθεται νὰ ἀναρωτηθῆ τὴν πραγματικὴ σημασία τῆς κάθε αἰτίασης. Σιγὰ δηλαδὴ τὸ ζήτημα ποὺ ὁ τύπος ρίχτηκε σὲ μιὰ καμαριέρα… μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δικαστῆ καὶ νά… καταδικαστῆ. Ὅ,τι ἔγινε καὶ μὲ τὸν Νίξον στὸ Watergate: Σιγὰ τὸ ζήτημα τῆς ὑποκλοπῆς τηλεφωνικῶν συζητήσεων… καὶ μάλιστα στὶς Η.Π.Α., ὅπου αὐτὲς εἶναι monnaie courante. “Ἀλέθεται ὁ μέσος ἄνθρωπος μὲ τοῦτο καὶ μὲ ‘κεῖνο καὶ δὲν παίρνει χαμπάρι τὸ τί γίνεται γύρω του” (Δ. Χατζῆς).
  Εἶναι, κατὰ τὴ γνώμη μου τοὐλάχιστον, ἡ κλασσικὴ μεθόδευση τῶν ἰουδαίων: Ἄλλο κάνει κανεὶς καὶ γιὰ ἄλλο κατηγορεῖται. Ὅπως μὲ τὸν Χριστό: Εἶπε ὅτι ὁ ναὸς τῶν Ἱεροσολύμων θὰ καταστραφῆ καὶ κατηγορήθηκε ἀπὸ τοὺς ἰουδαίους στὴ ρωμαϊκὴ ἐξουσία πὼς ἤθελε νὰ γίνη “βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων” μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπιβολὴ θανατικῆς ποινῆς.

  • Τὸ ζητούμενον, ἐδῶ ποὺ ἔχουμε φθάση, εἶναι τὸ πῶς θὰ χρησιμοποιηθῆ (ἐπὶ τέλους) πρὸς ὄφελός μας ὅλο αὐτὸ τὸ (γνωστότατον πλέον) σκηνικό. Τὸ «κλειδὶ» τῆς «μετουσιώσεώς» του σὲ κάτι χρήσιμο (γιὰ ἐμᾶς λέμε) εἶναι τὸ ἐπίπεδον καταῤῥεύσεως. Διότι, ὡς γνωστόν, οἱ καταῤῥεύσεις εἴθισται νὰ εἶναι ἐπίσης ἐλεγχόμενες τόσο, ὅσο νὰ μὴν ξεφεύγῃ ὁ ἔλεγχος, ἐνᾦ ἤδη, μέσα σὲ ὅλες τὶς τάξεις καὶ σὲ ὅλες τὶς ὀμάδες οἱ «φυτευοί», ἐπισήμως, βασιλεύουν.
   Συνεπῶς, βάσει σχεδιασμῶν, πάντα θεωρητικῶς, ἀκόμη καὶ μία (καλὰ ἐλεγχομένη) κατάῤῥευσις ἐννοεῖται πὼς θὰ χρησιμοποηθῆ εἰς βάρος τῶν χαχόλων, ἐκτὸς ἐὰν διαφύγῃ τοῦ ἐλέγχου στὸ βάθος, στὸν χρόνο καὶ στὶς προεκτάσεις της.

 2. καθηγητά καλησπέρα αν και λίγο άσχετο με το πάνω θέμα
  τί μπορείτε να μας πείτε για τον ελληνοτουρκισμό?
  (με αφορμή παλαιότερο σχόλιο σας που μιλήσατε για σημείο στο οποίο κάνατε και παραπομπή στα ημερολόγια του Μεταξά )
  Ποιά συμφέροντα εξυπηρετούνται και ποιοί οι διαχρονικοί του υποστηρικτές ?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 3. Θὰ γράψω, μέσα στὶς ἑπόμενες μέρες, βραχὺ ἄρθρο καὶ θὰ τὸ στείλω στὴ Φιλονόη μας.

Leave a Reply