Βαξεβάνειες προπαγάνδες τΣΥΡΙΖΑϊκῆς σκοπιανολαγνείας

Ἐδῶ τὸ τίμιο τοκουμέντο μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τὸ τραγοῦδι  «Μακεδονία ξακουστὴ» εἶναι ἰσπανοεβραϊκῆς προελεύσεως.

Ὁρίστε τὸ τραγοῦδι, στὸ ὁποῖον ἀναφέρεται ὁ βαξεβάνης.

Ὁλόιδιο εἶναι γ@μῶ τὴ πουτ@να μου!
Ἐὰν εἶναι δυνατόν. Πάλι ἐξευτελισθήκαμε. Ἀπὸ παντοῦ κλέβουμε βρὲ ἀδέλφια…
Ἂς ἀνοίξῃ ἡ γῆ νὰ μᾶς καταπιῇ μὲ τέτοια ντροπή.

Ἀλλὰ ἀρέσκονται κάποιοι στὸ νὰ τὰ προωθοῦν αὐτά.

Ὁ δοσιλογικὸς ΖΑΙΪ-ζ-μὸς καίει ἐγκέφαλο τελικῶς.
(Ἇμα ἀνακατεύῃς νενεκίστικες ἐνοχικὲς κλαπ@ρχιδιὲς
μὲ Ρῆγα Φεραῖο, μὲ ΕΝΦΙΑ καὶ μὲ τὰ γεμιστὰ τῆς Φώτιου,
ὁ ἐγκεφαλικὸς ἀχταρμὰς σὲ ὁδήγει σὲ ἀδιέξοδο,
μὲ φάρο τὸν ὑποτιθέμενο διαφωτιζμὸ
-καὶ καταντᾶς Καρανίκας ποὺ δηλώνει «μορφωμένος ἀριστερός»…)

Κατὰ τὰ ἀλλά, ὁ Νετανιάχου θὰ πρέπη νὰ δηλώνῃ εὐτυχὴς ποὺ αὐτοὶ ποὺ κάποτε ἐμοστράριζαν τὴν παλαιστηνιακὴ μαντήλα, ἀλλὰ τώρα σκουπίζουν τὸν κῶλο τους μὲ αὐτὴν καὶ «κεφαλαιοποιοῦν» ἀπανωτὲς ἀναφορὲς στὸ ὁλοκαύτωμα…

Χοϊδᾶς Διονύσιος

Πάλευαν ὁλημερὶς τρόλια καὶ οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Βαξεβάνη νὰ πείσουν τὴν πλέμπα ὅτι οὐδεμία ἀπαγόρευσις τοῦ «Μακεδονία ξακουστὴ» ὑπῆρχε καὶ ἔρχεται ἡ Βάκη μὲ ἀνάρτησή της στὶς 4:00 τὸ πρωί (!) καὶ τοὺς τρίβει στὰ μοῦτρα τὶς προθέσεις τῆς Ἐθνοσωτηρίου.

Μὲ τὶς ὑγεῖες σᾶς σύντροφοι. Καλοφάγωτο.

Γιώργης Ζούκωφ

Ἐγὼ ὅλα αὐτὰ τὰ καυστηριάζω τρολάροντάς τα.

Τὸν γύρο τοῦ διαδικτύου κάνουν ὅμως πλέον αὐτὲς οἱ μ@λακίες ὡς γνωστὸν καὶ εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ τὰ πιστεύουν καὶ τὰ ἀναπαράγουν.

Μόργκαν Χρῆστος

Υ.Γ.1. Ἡ παρτιτούρα γράφει «ἡ πυρπόλησις τῆς Θεσσαλονίκης».

Υ.Γ.2. Τώρα σοβαρά… Ἀκούσατε τήν μουσική αὐτή καί καταλάβατε πώς ἔχει ὁποιανδήποτε σχέση μέ τήν μουσική τοῦ «Μακεδονία ξακουστή;»  Εἰλικρινῶς νὰ μοῦ τὸ πεῖτε… Ἐντοπίζετε ἐσεῖς κάποιες ὁμοιότητες;

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Βαξεβάνειες προπαγάνδες τΣΥΡΙΖΑϊκῆς σκοπιανολαγνείας

  1. Ἡ παροῦσα προκλητικὴ ἀνακοίνωσι, τῆς ἐν λόγῳ “κυρίας”, ἀποτελεῖ καθαρῶς ῬΑΤΣΙΣΤΙΚΟ λόγο, ποὺ βάλλει ἀπροκάλυπτα κατὰ τῶν Ἑλλήνων Ἱσραηλιτικοῦ Θρησκεύματος· ὑποκινεῖ τὸ μῖσος καὶ προσβάλλει τὴν μνήμη τῶν Θεσσαλονικέων Σεφεραδιτῶν – θυμάτων τῆς Γερμανικῆς θηριωδίας.

  2. Ἡ ὑβριστικὴ καὶ ἀπαράδεκτη αὐτὴ ἀνακοίνωσι, ἀναμφισβητήτως, εἶναι ἀποκύημα ἐμπαθείας καὶ ἐκδικήσεως ἐναντίον τῶν Ἑβραίων τῆς Θεσσαλονίκης, ἐπειδὴ αὐτοί, συλλήβδην, ἔλαβαν θέσι ἐναντίον τῆς προδοσίας τῶν Πρεσπῶν, ὡς ἀντιτιθεμένης στὴν σαφὴ ἀναγνώρισιν τῆς Ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας ὑπὸ τῆς Π. Διαθήκης!

Leave a Reply