Δὲν ἔχουν τέλος οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὸν Πετσίτη!!!

Πετσίτης παντοῦ.
Στὸ Μαξίμου καὶ τὸ βράδυ τοῦ δημοψηφίσματoς. Στὸ ντοκιμαντέρ του ὁ Πὸλ Μέισον μὲ τίτλο «This Is A Coup» o Μανώλης Πετσίτης ἐμφανίζεται μέσα στὸ Μέγαρο Μαξίμου δίπλα στὸν Νίκο Παππά, νὰ ἀκολουθοῦν μαζὺ τὸν Τσίπρα, ὅταν ὁ τελευταῖος δίδει τὸ σύνθημα: «Σφύρα τὴν ἔναρξη».

Δεῖτε τὸ βίντεο:

Πετσίτης στὴν Κύπρο, Πετσίτης στὸ Μαξίμου, Πετσίτης στὴν ΔΕΠΑ, Πετσίτης στὴν FIFA….
Πετσίτης παντοῦ! Ὅποια πέτρα κι ἐὰν σηκώσῃς ἀπὸ κάτω θὰ εὕρης τὸν… «Μανόλο τοῦ Παππᾶ».

Μόργκαν Χρῆστος

Σημειώσεις

Παραίτησις – «βόμβα» στὴν ἔρευνα γιὰ Πετσίτη – Λαυρεντιάδη.
Στὴν ἐπιστολὴ μὲ τίτλο «Ἐξώθησις σὲ παραίτηση», τὴν ὁποία ἀπεκάλυψε πρὸ ἡμερῶν ὁ «Ἐλεύθερος Τύπος», ὁ προϊστάμενος τοῦ τμήματος Ἐρευνῶν τῆς Α΄ Μονάδος τῆς Ἀρχῆς Καταπολεμήσεως τῆς Νομιμοποιήσεως Ἐσόδων ἀπὸ Ἐγκληματικὲς Δραστηριότητες καταγγέλλει τὴν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Ἀρχῆς κ. Ἄννα Ζαΐρη-Ἀρκουλῆ ὅτι ἐν μέσῳ διερευνήσεως σημαντικοτάτων ὑποθέσεων, ὅπως αὐτὴ τῶν χρεῶν τῆς ELFE τοῦ ὁμίλου Λαυρεντιάδου πρὸς τὴ ΔΕΠΑ, τὸν μετέθεσε ἀναιτιολογήτως στὴν Β’ Μονάδα καὶ μάλιστα σὲ θέση ἁπλοῦ ὑπαλλήλου.

Περισσότερα ἐδῶ.

Πάντως, κατὰ τὰ ἄλλα, ὁ Σύριζα θὰ χώση τὸ μαχαίρι στὴν διαπλοκὴ καὶ θὰ φθάση μέχρι τὸ κόκκαλο!…

Ἄντε λοιπὸν καὶ μέχρι τὸν Κόκκαλη.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply