Γιὰ νὰ ἀνθίσουμε ὡς χώρα, πρέπει νὰ παράξουμε

Τὸ 1962, πρὶν 57 χρόνια δηλαδή, μπορεῖ νὰ μὴ κατασκευάζαμε αὐτοκίνητα, ἡ ἀεροπλάνα καθέλκυαμε ὅμως ποντοπόρα πλοῖα.

Φωτογραφία ἀπὸ καθέλκυση τοῦ πλοίου «παγκόσμια Χάρις» ἀπὸ τὰ ναυπηγεῖα Σκαραμαγκά.

Γιὰ χρόνιά μας ἔλεγαν τὸ παραμύθι, ὅτι λόγῳ τῶν ἡμερομισθίων στὴν Ἑλλάδα αὐτὴ ἡ βιομηχανία δὲν μποροῦσε νὰ σταθῇ, ἀφοῦ εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ Κορεάτες καὶ οἱ Ἰάπωνες μηχανουργοὶ καὶ ἐργάτες εἶναι φθηνότεροι ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.

Πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἐπὶ τέλους ἀπόφαση, ὅτι χωρὶς ἑλληνικὴ παραγωγὴ δὲν ὑπάρχει φῶς στὸ τοῦνελ καὶ ἡ παραγωγὴ ἀπαιτεῖ λιγοτέρους περιορισμοὺς (ῥυθμίσεις) πρωτίστως καὶ μετὰ λιγοτέρους φόρους.

Ὅσο θὰ διώκεται ἡ γιαγιὰ γιὰ τὰ τερλίκια, ἐπειδὴ δὲν εἶχε ταμειακή, ISO καὶ ἔναρξη ἐπιτηδεύματος στὴν ἐφορία, τόσο ἡ ἑλληνικὴ παραγωγὴ (ἀεροπλάνων, οἰκιακῶν συσκευῶν, λαχανικῶν ἡ πάνινης παντόφλας, ἀδιάφορο) θὰ κοιμᾶται τὸν αἰώνιο ὕπνο της.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *