Ἑλληνόφωνο πανόραμα (στὴν ὑπηρεσία τοῦ τΣΥΡΙΖΑ)!!!

Τί νά σχολιάσῃ κάποιος ἐδῶ;

Τὴν Κουντουρὰ ποὺ ἀλλάζει τὰ ἄιφόνε ὡσὰν ὑποκάμισα (σὲ δύο χρόνια ἔχει ἀγοράση, μὲ δαπάνη τοῦ ὑπουργείου Τουρισμοῦ, τὰ τελευταία μοδέλα, συνολικοῦ κόστους 3.092 εὐρῶ);
Τό Πετρὰν πίσω ποὺ τοὺς σιχαίνεται, ( ἀλλά τί νά κάνῃ) καὶ τὸ πιὸ δεξιὸ ποὺ ἔχει ψηφίσει εἶναι ΠΑΣΟΚ;
Τὴν καθαρίστρια ποὺ οὐδέποτε ἐδούλεψε;
Τόν τύπο πού χωρᾶ σέ ἕνα κουλούρι;

Ἑλληνικὸ Πανόραμα.

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 202 times, 1 visits today)
Leave a Reply