Ἑλληνόφωνο πανόραμα (στὴν ὑπηρεσία τοῦ τΣΥΡΙΖΑ)!!!

Τί νά σχολιάσῃ κάποιος ἐδῶ;

Τὴν Κουντουρὰ ποὺ ἀλλάζει τὰ ἄιφόνε ὡσὰν ὑποκάμισα (σὲ δύο χρόνια ἔχει ἀγοράση, μὲ δαπάνη τοῦ ὑπουργείου Τουρισμοῦ, τὰ τελευταία μοδέλα, συνολικοῦ κόστους 3.092 εὐρῶ);
Τό Πετρὰν πίσω ποὺ τοὺς σιχαίνεται, ( ἀλλά τί νά κάνῃ) καὶ τὸ πιὸ δεξιὸ ποὺ ἔχει ψηφίσει εἶναι ΠΑΣΟΚ;
Τὴν καθαρίστρια ποὺ οὐδέποτε ἐδούλεψε;
Τόν τύπο πού χωρᾶ σέ ἕνα κουλούρι;

Ἑλληνικὸ Πανόραμα.

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply