Λύονται καὶ δὲν κόβονται οἱ Γόρδιοι δεσμοί…

Διατὶ ἐὰν κοποῦν τὸ πρόβλημα παραμένει καὶ θὰ ἐπανεμφανισθῆ κάποτε, σὲ χειροτέρα μορφὴ καὶ πολὺ μεγαλύτερο. Ὅπως τώρα…
Κι ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς βλέπουμε, ὡς συνήθως, μόνον μέρος τοῦ προβλήματος…

πηγὴ

…καιρὸς εἶναι νὰ κατανοήσουμε πὼς τὸ πρόβλημα ἐπανῆλθε, ἐδῶ καὶ καιρό, ἀλλὰ ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμεθα μόνον τμήματά του.

Ὡς γνωστόν, κάθε πρόβλημα ἐμπεριέχει τὶς λύσεις του. 
Ἡ -δυστυχῶς ἐπίπλαστος καὶ φαινομενικὴ- καταστροφὴ ἑνὸς προβλήματος, δὲν ἀκυρώνει τὸ πρόβλημα.

Ὡς γνωστόν, ἐπίσης, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος δὲν ἔλυσε τὸν Γόρδιο Δεσμό. Τὸν ἔκοψε.
Ὡς γνωστόν, τέλος, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος δὲν ἔγινε κύριος τῆς Ἀσίας, παρὰ μόνον κατέλυσε τὴν Περσικὴ αὐτοκρατορία καὶ μετὰ ἀπεβίωσε.

Ἡ …«κατάρα» τοῦ Γορδίου Δεσμοῦ λοιπόν ἀκόμη ἰσχύει;
Δὲν γνωρίζω ἐὰν μποροῦμε νὰ ἰσχυρισθοῦμε κάτι τέτοιο. Μποροῦμε ὅμως πλέον μὲ βεβαιότητα νὰ ἰσχυρισθοῦμε πὼς τώρα πιὰ ἀρχίζουμε νὰ βιώνουμε τὴν ἀπόλυτο ἀποδόμησιν ὅλων αὐτῶν ποὺ θεωρούσαμε ὡς ἀμετακίνητα καὶ ἀδιαπραγμάτευτα.
Εἰδικῶς γιὰ τὸ Ἰρὰν σαφῶς καὶ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὅλα ὅσα λέγονται εἶναι κυρίως προπαγάνδα, ;’εφ΄ ὅσον σήμερα ὁ ἐχθρός μας σαφῶς καὶ δὲν εἶναι τὸ Ἰράν, μὰ κάτι ἄλλο. Ὁπωσδήποτε, πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν προπαγάνδα, ἰδίως οἱ σημειολογίες, ἡ εὑρυτέρα περιοχὴ καὶ ὁ τρόπος ποὺ στήνεται ὁ Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δὲν εἶναι τυχαία.

Φιλονόη

Σημείωσις

Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, κάπως ὑπερβολικῶς, πὼς ὁ …«Γόρδιος Δεσμὸς ἐκδικεῖται». Δὲν θὰ τὸ ποῦμε ὅμως, διότι τὸ ἐν λόγῳ περιστατικὸ εἶναι μόνον μία ἄποψις τῶν ἄλλων, πολλῶν καὶ ἐπὶ μέρους γεγονότων, ἀγνώστων στὴν πλειοψηφία τους, ποὺ στοιχειοθετοῦν τὴν ἱστορία.
Θὰ κρατήσουμε, γιὰ τὴν ὤρα τὴν παραπάνω πληροφορία καὶ θὰ τὴν ἐπεξεργασθοῦμε στὸ μέλλον.
Πάντως σίγουρα δὲν εἶναι γιὰ νὰ τὴν προσπεράσουμε… 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Λύονται καὶ δὲν κόβονται οἱ Γόρδιοι δεσμοί…

  1. Ἡ Λαϊκὴ σοφία ποὺ λέγανε οἱ παπποῦδές μας: Αὐτὸ ποὺ λὲς σὺ γιὰ τὸν Γόρδιο Δεσμὸ τὸ εἶχα πρωτοακούσει ἀπὸ μαθητή μου στὴ Σχολὴ Ναυτικῶν Δοκίμων, στὸν ὁποῖο τὸ εἶχε πεὶ ὁ παππούς του, ὁ ὁποῖος εἶχε πολεμήσει στὴ Μικρασία τὰ ἔτη 1920-1922. Ἔλεγε δηλαδὴ ὁ ἐν λόγῳ παπποῦς πὼς ἡ μικρασιατικὴ ἐκστρατεία ἀπέτυχε, ἐπειδὴ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶχε κόψει μὲν ἀλλὰ δὲν εἶχε λύσει τὸν Γόρδιο Δεσμό.

Leave a Reply