Τί κακό ἔχει ἡ τεχνολογία;

Ἐπειδὴ μὲ ἐρωτᾶτε τί κακὸ ἔχει ἡ τεχνολογία καὶ γιατί δὲν μοῦ «ἀρέσει» ἡ «ἐξέλιξη», μιᾶς καὶ ὡς ἐξέλιξη βλέπετε μόνο τὰ ἐπὶ πλέον pixels σὲ ὀθόνες….
…θὰ σᾶς πῶ…
Αὐτὸ ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ δὲν εἶναι τί νέες σαχλαμάρες βγαίνουν στὴν ἀγορὰ ἀλλὰ ἡ κακὴ χρήσἲς τους καὶ ἰδιαιτέρως ὅταν πέφτουν στὰ χέρια ἠλιθίων.

Π.χ. Τοποθετῆσατε τὸ δάκτυλό σας 20-25 ἑκατοστὰ ἀπὸ τὰ μάτια σας καὶ προσπαθήστε γιὰ μερικὰ δευτερόλεπτα νὰ ἑστιάσετε ἐπάνω του. Ὅταν θὰ τὸ ἀπομακρύνετε θὰ νοιώσετε πὼς οἱ μῦες τῶν ματιῶν σας ἀναγκαστικὰ ἔκαναν κάποια μὴ φυσιολογικὴ κίνηση καὶ πὼς ἀλληθωρίζατε.

Μετὰ βλέπετε στὸν δρόμο, στὰ μέσα, πὼς ὅλοι/ςς ἔχουν τὸ κινητὸ σὲ τέτοια ἀπόσταση ἀπὸ τὰ μάτια τους χωρὶς νὰ βλέπουν τὸ ποῦ ὑπάρχει καὶ κυρίως τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ «πρόβλημα».

Φυσικὰ μετὰ πᾶρε κάτι καταθλιψάρες, κάτι ἐγκεφαλικὲς δυσλειτουργίες, κάτι ἀπώλειες μνήμης ἀπὸ τὸ πουθενά.
Ὄχι πὼς τρῶτε καὶ τὰ GSM στὸ κεφάλι μὲ τὰ handsfree κεραία στὸ αὐτάκι κερασμένα. Γιατί 3G θέλει τὸ παιδὶ; 4G θὰ ἔχη καὶ σὲ λίγο 5G.
Νὰ νοιώσῃ τί πάει νὰ πῇ ἀκτινοβολία στὸ ἤδη κτυπημένο του νευρικὸ καὶ ἐγκεφαλικὸ σύστημα.

Φρέρης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply