Χορτάσαμε ἀπὸ «ἀνθρωπιστικὸ» …σανό!!!

Σόρρυ γκάις, (κι ἐὰν κάνω λάθος διορθῶστε με…)

Ἡ γυναῖκα καί ἡ κόρη τοῦ Λαφαζάνη δέν ἦσαν αὐτές πού ἔστησαν τήν φάμπρικα κι ἐχέσθησαν στό τάλληρο;
(Ὄχι ὅ,τι δὲν ἔφαγαν μὲ χρυσὰ κουτάλια. Καὶ τὰ ὑπόλοιπα Κλιντονικὰ αἰδοιόπανα «στὸ κόλπο», μὲ μπικικινια προερχόμενα ἀπὸ γερμανικὴ Μ.Κ.Ο., ἀπ’ εὐθείας «ταϊζομένη», ἀπό τήν Μέρκελ;)

Ἢ μήπως, τὸ ἴδιο μέρος δὲν εἶναι σήμερα «ἀρχηγεῖο τοῦ ISIS γιὰ τὴν Ἑλλάδα»;

No More Sanos, Please!

Ἀντιγράφω ἀπὸ Ἰάσονα Μπαγκέρη:

Σκάνδαλο Σίτυ Πλάζα:

Μία παράνομος κατάληψις, ποὺ συνεχίζεται ἐπὶ τρία χρόνια, μὲ τὴν κυβερνητικὴ κάλυψη τοῦ Σύριζα, τὴ στήριξη τοῦ Σέκ, μέρους τῆς ΛΑΕ (Σωτήρης, Μπαρσέφσκι, Βασιλοπουλος κτλ), τοῦ Δικτύου, τῆς Ροσινάντε κτλ.

Μία κατάληψις ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς ὁποίας βγῆκαν σημαῖες τοῦ FSA σὲ πορεῖες τοῦ Πολυτεχνείου.

Δηλαδή, ἐντός της ἐπέρασαν καὶ ἄνθρωποι ποὺ πολέμησαν στὴν Συρία ὡς μισθοφόροι τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν ΗΠΑ.

Ἔγιναν ἐκδηλώσεις, τυπώθηκαν μπλουζάκια καὶ ἦλθαν ἀπὸ ὅλη τὴν Εὐρώπη νὰ δοῦν τὴν σοσιαλιστικὴ νησίδα, ποὺ ἀποτελεῖτο ἀπὸ τὴν ἀφρόκρεμα τῆς ντεμὲκ συριζοαναρχίας πλάι σὲ πρώην μέλη τῆς Ἂλ Νούσρα καὶ τοῦ «Ἐλευθέρου Συριακοῦ Στρατοῦ» τῶν μισθοφόρων.

Θυμᾶμαι πολὺ καλὰ ὅταν εἶχα πατήση τὸ πόδι μου, προτοῦ μυρισθῶ τὴν ἀπάτη, ἕνας Σύριος μοῦ εἶχε πῆ ὅτι «ἤμουν στὸν FSA καὶ νοιώθω τυχερὸς ποὺ εὑρίσκομαι ἐδῶ, ἀνάμεσά σας». Συζήτηση μὲ μισθοφόρο ἰμπεριαλοτζιχαντιστὴ δὲν ἤθελα νὰ πιάσω καὶ σηκώθηκα καὶ ἔφυγα. Κάποιες φορὲς ἀκόμη ποὺ πῆγα, ἦταν ἀρκετὲς γιὰ νὰ καταλάβω τὰ ψέμματα ποὺ ἔλεγαν οἱ ὁμόσταυλοι τοῦ Σύριζα γιὰ τὴν κυρία Ἀλίκη Παπαχελᾶ.
Ἐρευνώντας μετὰ τὸ θέμα, συνειδητοποίησα ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν κατάληψη εὑρίσκεται ἡ γερμανικὴ Medico International καὶ τὴν χρηματοδότηση τοῦ ἐγχειρήματος τὴν ἀνέλαβε ἐκείνη.

Δὲν ἔδωσε λεφτὰ στὴ νόμιμο ἰδιοκτήτρια, ἀλλὰ στοὺς διαχειριστὲς τῆς καταλήψεως.
Ποιοί εἶναι αὐτοί;
Ἀπάντησις: δύο γνωστὲς περσόνες τοῦ Δικτύου καὶ ἡ Ὄλγα Λαφαζάνη.
Οἱ καταγγελίες προσφύγων ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν κατάληψη γιὰ τὶς συνθῆκες ποὺ ἐβίωσαν εἶναι πολὺ σοβαρές, ἐνῶ ὅσοι ἐδῶ καὶ τρία χρόνια καταπατοῦν τὸ Σίτυ Πλάζα μὲ τὴν κάλυψη τοῦ Σύριζα πρέπει νὰ ἔλθῃ ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ λογοδοτήσουν. Ἐξ’ὅσων γνωρίζω ἡ ἀτομικὴ ἰδιοκτησία δὲν ἔχει καταργηθῆ (ἂν καὶ ὁ Σύριζα ἔμμεσα τὴν καταργεῖ παίρνοντας τὰ σπίτια τοῦ κόσμου) καὶ ὄφειλαν νὰ τὸ ξέρουν.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι βρῆκαν μπόσικη τὴν κυρία Παπαχελά, ἐνῶ ἤξεραν ὅτι ὁ Τσατσάνης (ἐνοικιαστὴς τοῦ ξενοδοχείου) τῆς χρωστοῦσε πολλὲς χιλιάδες εὐρῶ κι ἐκήρυξε πτώχευση, ὥστε νὰ μὴν πληρώσῃ οὔτε ἐκείνη, οὔτε κι αὐτὸς τοὺς 30 ἐργαζομένους ποὺ ἀπασχολοῦσε.
Ἡ Ἀλίκη Παπαχελᾶ τώρα (παρουσιαζόταν σὰν Μαριάννα Βαρδινογιάννη ἀπὸ τοὺς δικαιωματικοὺς ὑπερεπαναστάτες) χρωστᾶ σὲ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κτλ, ἐνῶ τῆς ζητᾶ καὶ ὁ ἐργοδότης τῶν πρώην ἐργαζομένων νὰ πληρώσῃ μισθοὺς ποὺ χρωστᾶ ὁ ἴδιος σὲ αὐτούς.

Χρησιμοποιήθηκαν ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ γίνῃ ἡ κατάληψις, νὰ κανιβαλισθῇ ἡ Ἀλίκη μὲ τὸν χειρότερο τρόπο γιὰ νὰ παριστάνουν κάποιοι τοὺς προσφυγοπατέρες καὶ τὶς προσφυγομαμάδες, ἀφήνοντάς την νὰ πληρώσῃ καὶ τὰ γ@μησιάτικα (ἔχω μεγάλη περιέργεια νὰ δῶ δεδομένη φθορὰ τοῦ χώρου πόσο θὰ κοστίση).

Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀλληλεγγύη. Αὐτὸς εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς ἀπάτης. Χαίρομαι πολὺ ποὺ τὸ ΚΚΕ διεχώρισε τὴν θέση του ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀπάτη σὲ βάρος τῶν προσφυγῶν, τῆς Παπαχελᾶ καὶ τῆς νοημοσύνης μας καὶ πῆρε σαφῆ θέση γιὰ τὸν βρώμικο ρόλο Μ.Κ.Ο. καὶ παραμάγαζων τοῦ Σύριζα ποὺ λυμαίνονται τὸ προσφυγικό.

Μὲ ὑποστηρικτὲς τοῦ FSA μὲ χωρίζει ἄβυσσος. Μὲ τύπους ποὺ ἔκαναν αὐτὴν τὴν κατάληψη καὶ ἔφεραν τὸν Ντάχερ τοῦ Middle Institute στὴν ΑΣΟΕΕ δὲν θέλω νὰ μοιρασθῶ οὔτε τὸν πυρετό μου. Τί θὰ ἤθελα ὅμως;;; Θὰ ἤθελα ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης νὰ πάρῃ ξεκάθαρη θέση, νὰ μὴν φοβηθῇ τὸ σπλάχνο του καὶ νὰ ἀναδείξῃ τὴν σκοτεινὴ πλευρὰ τῆς ὑποθέσεως.

Ὁ λαὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ κομματίδια παραγόντων ποὺ φοβοῦνται νὰ πάρουν σαφῆ θέση γιὰ σωρεία ζητημάτων. Δὲν θέλουμε νὰ συγκαλύπτουμε οὔτε νὰ κάνουμε αὐτὰ ποὺ κοροϊδεύουμε.

Ἐὰν τώρα ἡ ἀριστερὰ κατήντησε νὰ κάνῃ Μ.Κ.Ο. καὶ τὴν Λούξεμπουργκ (βλέπε Ἵδρυμα Λούξεμπουργκ) δὲν τὴν θέλουμε τέτοια ἀριστερά.

Νὰ πεθάνῃ, νὰ τὴν θάψουμε καὶ νὰ πᾶμε παρακάτω.

Ὁ γράφων θὰ ψηφίσῃ ΚΚΕ. Ξέρω ὅτι ὑπάρχουν μέσα στὴμ ΛΑΕ ἄνθρωποι ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἀξιόλογοι. Ὅμως ὁ Σύριζα ἄφησε κουσούρια παιδιὰ καὶ αὐτὰ δὲν φεύγουν εὔκολα. Εὔχομαι ἔστω καὶ τώρα ἡ ΛΑΕ νὰ βγάλῃ μίαν ἐπίσημο ἀνακοίνωση (δὲν τὴν περιμένω).

Κλείνοντας, θὰ ἤθελα ὅποιος θυμώσει μὲ τὰ γραφόμενά μου νὰ εἶναι εὐγενὴς καὶ μὲ ἐπιχειρήματα νὰ τεκμηριώσῃ τὴν θέση του.

Διονύσιος Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply