Χώρισαν (κατὰ τὰ ἄλλα) τὰ …«τσανάκια» τους!!!

Ὅταν τὸ γιάννι (μὲ ἔνα νὶ) ἀπὸ ὅταν ἔφυγε ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις τΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε ἕναν μεγάλο ἀγῶνα γιὰ νὰ μᾶς πείσῃ γιὰ τὸ πόσο πολὺ διαφωνοῦσε (πάντα στὸ βάθος συμφωνῶντας βεβαίως βεβαίως…!!!) μὲ τὶς μνημονιακὲς τΣΥΡΙΖΑιοπολιτικὲς τακτικές. Εἶπε, ἔγραψε, ξανά-εἶπε… Κάποιους ἴσως νὰ κατάφερε νὰ τοὺς ξεγελάσῃ…
Μὰ τὰ γεγονότα ἄλλα μαρτυροῦν γιὰ τὸ εἶδος του καὶ τὸ ποιόν του…

Ὁ μνημονιακὸς βαρουφάκης…

Τὸ γιάννι (μὲ ἔναν νὶ λέμε) κατόπιν ὅλων αὐτῶν τῶν ἐξοργισμένων (λέει) δηλώσεών του, ξεκίνησε ἕναν ἀγῶνα νὰ μᾶς πείσῃ γιὰ τὸ πόσο …θῦμα ἦταν, πόσο σωστὰ τὰ ἔλεγε αὐτό, πόσο λάθος τὰ ἔκανε τὸ ἀλεξέι, ἐπιχειρῶντας πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὄλα νὰ μᾶς πείσῃ πὼς εἶναι ἀθῷο τὸ πιντί, ἐνᾦ παραλλήλως, πάντα καταφερόμενος μὲ μένος κατὰ τῶν τΣΥΡΙΖΑίων, ἐδήλωνε πὼς πάει πιά, τὰ …«ἔσπασε» μαζύ τους ὁριστικῶς.

Ψέμματα καὶ προπαγάνδες τοῦ Βαρουφάκη

Ξεχασμένες …«κόκκινες γραμμές»!!!

Δὲν μᾶς ἔπεισε ὅλους, ἐνᾦ λίγο καιρὸ μετά, παρατῶντας καὶ ἕδρες, μὰ καὶ (ἐπισήμους) τρόπους βιοπορισμοῦ του, ἔπεσε στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ μπαμπά του τοῦ πSoros γιὰ νὰ παρηγορηθῇ, ὅσο τὸ δυνατόν.

Ζητᾶ συνεκμεταλλεύσεις στὸ Αἰγαῖον ὁ ὑπάλληλος τοῦ Soros!!!

Τὸ γιάννι καλέ, τὸ βαρουφάκιον, μὲ τὸ ἕνα νί… Τὸ κολλητάρι τοῦ στουρνάριους λέμε… Τοῦ στουρνάριους ποὺ ἦταν κολλητάρι καὶ συγκάτοικος μὲ τὸ τσαλακῶτο (ναί, σωστὰ τὸ ἔγραψα!!!) στὴν Ὀξφόρδη…

Προσπαθώντας νὰ σώσουν τὰ τομάρια τους…

Μά… Βαρουφάκης καὶ Στουρνάρας εἶναι φίλοι ἀπ’ τὰ παλιά!!!

Καὶ τώρα, μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ «εἶπα-ξεῖπα» ἔρχεται μὲ βιβλίο ποὺ θὰ τὸ κάνη ταινία ὁ κολλητὸς τῆς μΠατΣοΚικκῆς νταράλαινας*, ὁ γαβρᾶς…

Φωτογραφία ἀπό τὴν σελίδα κοινωνικῆς δικτυώσεως τῆς Νταράλα

Ὄχι μετανᾶστες, ΛΑΘΡΟμετανᾶστες!

…ἀλλὰ ὅσο χρῆμα κι ἐὰν ἔχουν οἱ γαβράδες τοῦ κόσμου μας, πάντα εἶναι χρησιμότατον καὶ προτιμότερον τὸ νὰ πληρώνουν τὰ χαχολια. Καὶ τότε, τὸ γιάννι μὲ ἕνα νί, παρὰ τοῦ ὅτι ἀπεχώρησε ἐκ μίας κυβερνήσεως μὲ τὴν ὁποίαν, λέει, ἐπισήμως διαφωνοῦσε, ἐπανέρχεται τώρα (μὲ ἢ χωρὶς παρασκηνιακὲς διαβουλεύσεις) γιὰ νὰ ἀπολαύσῃ, ἐν εἴδη ἀποζημιώσεως, μίαν δική μας χορηγεία πρὸς τὸν γαβρᾶ καὶ τὸ «ἔργο του». Χορηγεία γιὰ τὴν ὁποίαν, βεβαίως βεβαίως, δὲν ἔχουμε ἐρωτηθῆ, ὡς συνήθως, ἀλλὰ δὲν βαριέσαι… Μάθαμε… Τὸ ζήτημα εἶναι ἀλλοῦ… Μέ τί μοῦτρα δέχεται τό γιάννι μέ ἔνα νί χορηγεία ἀπό τά ταμεία τῆς χώρας, τά ὁποία διαχειρίζονται (ἐπισήμως) οἱ ἀντίπαλοί του; Μέ τί μοῦτρα τό παπι-παππά(κι) ἀνοίγει διαύλους χορηγείας μέ κάποιον πού, πάντα ἐπισήμως, ἔχει διακόψη κάθε μορφή ἐπικοινωνίας;
Βρὲ παιδιά… μήπως μᾶς ἐπεξεργάζονται; Ἤ ὄχι;

Φιλονόη

Υ.Γ.  Ἴσα ῥὲ ὕαινες ποὺ προσπαθεῖτε νὰ μᾶς δουλεύσετε μέσα στὰ μοῦτρα μας…

* Ὅπου νταράλα δὲν εἶναι ἀναγραμματισμὸς ἀλλὰ τὸ πραγματικὸ ὄνομα τοῦ νταλάρα.

Leave a Reply