Βόλεμα ἀν τί δράσεως;

Ποιά χῶρα τώρα νά εἶναι αὐτή;

Διαρκῶς ἐνασχολούμεθα μὲ τὸ «βόλεμα», ποὺ ἔχει γίνη πρωταρχικὸς στόχος γιὰ τὸν νεοέλληνα.
Τὸ βόλεμα καὶ μία σίγουρη θεσούλα στὸ δημόσιο ποὺ θὰ τοὺς «φροντίζη», ἀνεξαρτήτως τοῦ προσωπικοῦ κόστους.

Κομμένο καὶ ῥαμμένο ὅμως εἶναι τὸ βόλεμα,  ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς γιὰ ῥουσφέτια καὶ μίζες, ἐνῶ γνωρίζουν πὼς δημόσιο καὶ ἰδιωτικὸ χρέος στὴν Ἑλλάδα εἶναι περίπου τριπλάσιο ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ δραστηριότητά της (300% τοῦ ΑΕΠ!!!)!
Καὶ γνωρίζουν ἀκόμη πὼς ἡ μόνη λύσις γιὰ νὰ ἀνθίσουμε ὡς χῶρα, εἶναι τὸ νὰ παράξουμε.
Ἀλλὰ αὐτοὶ ἀρνῶνται νὰ δεχδοῦν καὶ νὰ καταλάβουν ὅτι ὁ κόσμος ἄλλαξε καὶ συνεχίζει νὰ ἀλλάζῃ μὲ γοργοὺς ρυθμούς.

Καὶ ἐπειδὴ δὲν θέλουν ἢ δὲν μποροῦν νὰ προσαρμοσθοῦν καὶ ν’ ἀλλάξουν οἱ ἴδιοι, φαντασιώνονται τὴν ἐπιστροφὴ σὲ ἕνα ἐξιδανικευμένο παρελθόν.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *