Ὁ σύγχρονος «Προμηθεὺς Δεσμώτης»!!!

Ὁ Σύγχρονος Προμηθεὺς Δεσμώτης!!!
(καὶ τὰ ἀξιόχεστα δημόσιο-τσέτουλα ποὺ προσπαθοῦν νὰ τὸν «ἀποδομήσουν»)

Read Please!
Γιὰ τὸν Julian Assange…

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὴν Ἰωάννα Ὑψηλάντη

 • «Γέρος», «πάχυνε», «ἀγνώριστος», «ῥετάλι», ἦσαν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς χαρακτηρισμούς, ποὺ ἀπέδωσαν στὸν Julian Assange, οἱ γραφικοὶ παπαγάλοι τῆς παγκόσμιας ξεπατικωσούρας, ποὺ αὐτοαποκαλῶνται «Δημοσιογραφία».
 • Χειροπέδες καὶ βιαιότητες στὴν σύλληψή του, ἀπὸ τὴν Scotland Yard συμπλήρωναν τὴν εἰκόνα τοῦ «ἐξευτελισμένου παρανόμου» καὶ προειδοποιοῦσαν τυχὸν μιμητές, γιὰ τὴν κατάληξη κάθε ἀντιῤῥησία τοῦ συστήματος.

Μόνο πού…

 • Ὁ 47χρονος «γέρος» Αὐστραλός, ἦταν ὁ ἀρχισυντάκτης τοῦ «WikiLeaks», ποὺ πέταξε, ἔξω ἀπὸ τὶς ντουλάπες τῆς παγκοσμίου ἐλίτ, πολλοὺς «σκελετούς».
 • Ἀπὸ αὐτὸν ἔμαθε ὁ κόσμος ὅτι ὁ στρατὸς τῶν ΗΠΑ βομβαρδίζει ἀμάχους, στὴν Βαγδάτη.
 • Ὅτι τὸ State Department εἶναι ὁ χορηγὸς τῶν πολύχρωμων «ἐπαναστάσεων», σὲ ξένες χῶρες.
 • Ὅτι οἱ Ἀμερικανικὲς ὑπηρεσίες Ἀσφαλείας κρυφακοόυν τὶς συζητήσεις ἡγετῶν ξένων κρατῶν.
 • Ὅτι ἡ Hillary Clinton, ὡς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, ἐπὶ Barack Obama, προετοίμασε, ἔναντι ἀμοιβῆς, τὸν ἐμφύλιο πόλεμο, στὴν Συρία, ἀλλοίωσε ὑπέρ της, τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα, στὸ Δημοκρατικὸ Κόμμα, γιὰ νὰ ἡγηθῇ στὴν κούρσα τῶν Προεδρικῶν ἐκλογῶν.
 • Ἦταν ὁ 47χρονος «γέρος», ὁ θρύλος τῶν «νέων μέσων ἐνημερώσεως», ποὺ τοῦ ἀπενεμήθησαν βραβεῖα, γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἦταν ὁ «ἄνθρωπος τῆς Χρονιᾶς», μὲ τὴν ψῆφο τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ περιοδικοῦ «TIME». Ἦταν ὁ ὑπὲρ-ἥρως τῆς εἰκονικῆς ζωῆς μας.
 • Γιὰ αὐτό, ἔπρεπε νὰ τιμωρηθῇ! Ἡ Ἀμερικανικὴ ἐλὶτ οὐδέποτε θὰ τὸν συγχωρήση, ποὺ ἐτόλμησε νὰ πῇ ἀλήθειες! Μέχρι νὰ τὸν καταστρέψῃ!
 • Δὲν ἔφθασαν οἱ ἐπιθέσεις καὶ ποινικὲς διώξεις μὲ πρωτόγονες κατηγορίες, σὲ ὅποια χώρα κι ἂν εὑρέθηε (ἔκλεψε ἕνα μπουκάλι μπύρας σ΄ ἕνα βενζινάδικο, βίασε δύο μεθυσμένες Σουηδέζες, πρὶν 8 χρόνια), ἂν καὶ ἀπεσύρθησαν, τελικά, πρέπει καὶ νὰ ἐξευτελισθῇ!
 • Οἱ ΗΠΑ θέλουν ἐκδίκηση, στὸ πνεῦμα τοῦ ἐκφοβισμοῦ.
 • Καί, ἔτσι, δίνουν στὸν κόσμο, μίαν ἀκόμη ἀπόδειξη τοῦ κυνισμοῦ καὶ τῆς ἀπληστίας τους, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ παγκόσμιος ὑπερηφάνειά τους, μετατρέπεται, σ΄ ἕνα παγκόσμιο κόμπλεξ κατωτερότητος.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀντιγράφω ἀπὸ Ἰσιδώρα Πασαλίδου:

Ἐμεῖς εἴμαστε WIKILEAKS.

Ἐσείς;

Ὁ Προμηθεὺς Δεσμώτης!!!…
Ὁ ἀντάρτης τοῦ «Μεγάλου Ἀδελφοῦ»…

Θὰ ἤθελα νὰ ἐλπίζω ὅτι ἡ «Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν» δὲν κοιμᾶται τὸν ὕπνο τοῦ «δικαίου»…

Τὸν παρέδωσε ὁ τωρινὸς πρόεδρος τοῦ Ἰσημερινοῦ Lenin Moreno…

Μία ῥοχάλα γιὰ κάθε «δημοσιοκάφρο» καὶ «πολιτικὸ» ποὺ ἐσφύριζε ἀδιάφορα, αὐτὲς τὶς ἡμέρες, σὰν νὰ μὴν συνέβη κάτι σοβαρό…

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Χοϊδᾶς Διονύσιος

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὁ σύγχρονος «Προμηθεὺς Δεσμώτης»!!!

 1. Παιδιά, τὸ εἴπαμε καὶ τὸ ξαναλέμε: ΠΑΣΟΚ=ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδὴ τροτσκιστές, δηλαδὴ ἰουδαιοκίνητοι καὶ ἀμερικανόφιλοι ἀριστεροί. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ= μαοϊστές, δηλαδὴ ἐπίσης ἰουδαιοκίνητοι καὶ ἀμερικανόφιλοι ἀριστεροί.

Leave a Reply