Ὁ σύγχρονος «Προμηθεὺς Δεσμώτης»!!!

Ὁ Σύγχρονος Προμηθεὺς Δεσμώτης!!!
(καὶ τὰ ἀξιόχεστα δημόσιο-τσέτουλα ποὺ προσπαθοῦν νὰ τὸν «ἀποδομήσουν»)

Read Please!
Γιὰ τὸν Julian Assange… Συνέχεια