Θά ἑορτάσουμε καί τήν …«ἡμέρα τῆς Γαίας»;

«Ἡμέρα τῆς Γαίας» λέει, σήμερα.

Σήμερα ποὺ λέτε…
Ἀλλὰ μόνον σήμερα… Καὶ μόνον ἔτσι, «ἀνώδυνα»…

Τὰ «ἑρπετά» (σιωνιστὲς ἑβραῖοι), οἱ πολιτικοί τους ὑπάλληλοι (δῆθεν «κυβερνήσεις»), οἱ «Μ.Κ.Ο.», καθὼς καὶ ὅλοι οἱ λοβοτομημένοι ἠλίθιοι δοῦλοι τῆς πλειοψηφίας τοῦ «σοφοῦ λαοῦ», τῶν «καταναλωτῶν»-«ψηφοφόρων» καὶ «νομοταγῶν» (δῆθεν) «πολιτῶν»…
…τάχα μου ἑορτάζουν σήμερα τὴν «Ἡμέρα τῆς Γαίας»…

Τί;

Ἂντὲ γ@μηθεῖτε «ἑρπετά», ἐγκληματίες καὶ ὑποκριτές, μαζὺ μὲ τοὺς ἠλιθίους ποὺ σᾶς ἀκολουθοῦν.

Ὅποιος ἢ ὅποια θέλει νὰ …«ξεστραβωθῆ», γιὰ ἕνα μόνον τμῆμα, ἀπὸ τὸ τὶ πραγματικὰ καὶ γιατὶ κάνουν στὸν Πλανήτη μας, μέσα ἀπὸ τὴν ἐγκληματικὴ ἀπάτη μὲ τὸ ὄνομα «κλιματικὴ ἀλλαγή» καὶ «ὑπερθέρμανσις (τάχα μου) τοῦ πλανήτου» μας, ἂς ἀφιερώσῃ δύο (2) ὧρες ἀπὸ τὴν ζωή του, γιὰ νὰ παρακολουθήσῃ τὸ παρακάτω ντοκυμαντέρ, τὸ ὁποῖον, ὑπ’ ὄψιν, ἐνᾦ εἶχε δημοσιευθῆ ἀπὸ τοὺς δημιουργού του (φαίνεται ἐπακριβῶς στὸ ταινιάκι τὸ ποιοὶ τὸ ἐδημιούργησαν), στὸ δικό τους κανάλι (τοῦ γιουτοῦμπ) τὸ 2012, ἐν τούτοις, ἀπὸ τὸ 2016 τὸ ἔχουν «διαγράψη» οἱ «διαχειριστές» τοῦ «γιουτοῦμπ»…

Ὁ γράφων ὅμως τὸ εἶχε «σώση» στὸν ὑπολογιστή του καί, τὸ μετεφόρτωσε (ἀνέβασε) στὸ δικό του κανάλι προσφάτως…

Ἀξίζει νὰ τὸ δεῖτε προσεκτικά, διότι περιέχει ὅλες τὶς πληροφορίες, ποὺ τὰ μεγάλα «μέσα» κρύβουν, ὡστὲ νὰ ἐξαπατοῦν μὲ ἄνεση τὸν κάθε ἕναν ποὺ δὲν γνωρίζει…

Πραξιτέλης ὁ Νότιος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply