Οἱ ὑπηρεσίες «πληροφοριῶν» πάντα …γνωρίζουν!!!

Εἶχαν εἰδοποιήση ἀξιωματικοὺς τῆς  ὑπηρεσίας πληροφοριῶν, γιὰ τὶς  πρόσφατες πολύνεκρες βομβιστικὲς ἐπιθέσεις σὲ ἐκκλησίες καὶ  ξενοδοχεία. 
Ἕνας ὑπουργὸς τῆς κυβερνήσεως τῆς Σρὶ Λάνκα ἀνέβασε ἐχθὲς τὸ βράδυ στὸ twitter μίαν ἐπιστολὴ ἀπὸ τὶς ἐν λόγῳ ὑπηρεσίες, ποὺ ἐνημέρωνε τὴν ἀστυνομία γιὰ ἕνα σχέδιο ἐπιθέσεων, θέτοντας ὑπὸ  ἀμφισβήτηση τὴν ἀστυνομία, ποὺ ὑπάγεται στὴν ἀρμοδιότητα τοῦ Προέδρου, καὶ ἡ ὁποία δὲν ἔλαβε τὴν ὁποιανδήποτε μέριμνα.

Ἡ ἐπιστολὴ αὐτή, τῆς 11ης Ἀπριλίου, δέκα μόλις ἡμερῶν πρὸ τῆς ἐπιθέσεως, εἶχε ἀποσταλῆ στὰ ἀστυνομικὰ γραφεία, ἀπὸ μίαν εἰδικὴ μονάδα πληροφοριῶν, ἔχοντας ἀποκαλύψη τὸ σχέδιο, ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ Caasim Mohammed Zahran τῆς ὀργανώσεως (NTJ) Thawheeth Jamaath Mohammed. 

Ὁ ὑπουργὸς Harin Fernando δημοσιεύοντας τὰ παραπάνω ἔγγραφα, κάνει γνωστὴ τὴν ἐπιστολή, ποὺ  ἰσχυρίζεται πὼς ὑπῆρχαν «πληροφορίες γιὰ μίαν εἰκαζομένη ἐπίθεση σχεδίου», ποὺ  ἐνδεχομένως θὰ διεξήγαγε μία ἰσλαμιστικὴ ὀργάνωσις μὲ τὴν ἐπωνυμία «National Thawheeth Jamaath» καὶ μὲ στόχο τὶς καθολικὲς ἐκκλησίες, μὰ καὶ  τὴν Ἰνδικὴ Ὑψηλὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ  Κολόμπο. «Κάποιοι ἀξιωματικοὶ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν εἶχαν ἐπίγνωση αὐτῆς τῆς ἐπιθέσεως, συνεπῶς ὑπῆρξε καθυστέρησις τῆς δράσεως», ἐδήλωσε ὁ ὑπουργὸς Harin Fernando, προσθέτοντας ὅτι ἔπρεπε νὰ ληφθοῦν σοβαρὰ μέτρα, ἀναφορικῶς μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ δὲν τὴν ἔλαβαν ὑπ΄ ὄψιν τους, καθὼς καὶ γιὰ τὸ γιατὶ ἡ τόσο σοβαρὴ αὐτὴ προειδοποήσις ἠγνοήθη…

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Οἱ ὑπηρεσίες «πληροφοριῶν» πάντα …γνωρίζουν!!!

Leave a Reply