Ὑποκριτικὸς «ἀνθρωπιζμός»!!!

Ὅταν ἡ «ὑποκρισία» περισσεύῃ…

Ὅταν ἔνας, μεμονωμένος, δολοφόνος, σκοτώνῃ στὴν Νέα Ζηλανδία πενήντα (50) ἀθώους (μουσουλμάνους), ἔγραφε γιὰ θρησκευτικὴ  ἐλευθερία (τῶν μουσουλμάνων) καὶ στήριγμα …«ἐνάντια» στὸν ἀκροδεξιὸ ἐξτρεμισμὸ καὶ τὸ ῥατσιστικὸ μῖσος.

Ὅταν ὅμως ὀργανωμένοι καὶ φανατικοὶ μουσουλμάνοι  δολοφονοῦν ἐν ψυχρῷ περισσοτέρους ἀπὸ τριακοσίους (300) ἀθώους (οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν χριστιανοὶ) δὲν ὀνομάζει τοὺς δράστες. Μιλᾶ γενικῶς.

Μόργκαν Χρῆστος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὑποκριτικὸς «ἀνθρωπιζμός»!!!

Leave a Reply