Ἡ νικηφόρος ναυμαχία τῆς Μεθώνης

30 Ἀπριλίου 1825.
Ἡ μεγάλη νικηφόρος Ναυμαχία τῆς Μεθώνης!

Λόγῳ τῶν μεγάλων ἀποτυχιῶν τῆς Ἐπαναστάσεως ἐκείνη τὴν περίοδο στὴν στεριὰ –ἀνεμπόδιστος ἀπόβασις τοῦ Ἰμπραῆμ πασσᾶ στὴν Πελοπόννησο, μάση στὴν Σκοινόλακκο, μάχη τῆς Σφακτηρίας καί, τέλος, μάχη στὸ Μανιάκη, δὲν ἐτιμήθη δεόντως ἡ μεγαλυτέρα ἴσως ἐπιτυχία τῆς Ἐπαναστάσεως στὴν θάλασσα. 

Ὁ Ἰμπραὴμ πασσᾶς ἀπέβίβασε τὶς πρῶτες δυνάμεις του στὴν Πελοπόννησο, στὸν λιμάνι τῆς Μεθώνης, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1825 καὶ ἔως τὸ τέλος τοῦ Ἀπριλίου ἠσχολεῖτο μὲ τὴν ἑδραίωση τῆς θέσεώς του στὴν περιοχή, καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ τὴν πολιορκία τῶν κάστρων τῆς Μεθώνης καὶ τῆς Πύλου. Τὰ λιμάνια τῆς Μεθώνης καὶ τοῦ Ναυαρίνου ἦσαν διαρκῶς γεμάτα αἰγυπτιακὰ κι ἀλγερινὰ πλοῖα.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς 30ης Ἀπριλίου ὁ στόλος τῆς Ὕδρας, ἀποτελούμενος ἀπὸ 12 πλοῖα καὶ 6 πυρπολικὰ καὶ μὲ ναύαρχο τὸν Μιαούλη, προέβαλε ξαφνικὰ πίσω ἀπὸ τὰ μικρὰ νησιά, ποὺ εὑρίσκονται νοτίως τοῦ λιμένος τῆς Μεθώνης κι ἐπετέθη στὰ ἀλγερινὰ καὶ στὰ αἰγυπτιακὰ πλοῖα ποὺ ἐλλιμενίζοντο ἐκεῖ. Οἱ Ἕλληνες τοὺς ἐπέφεραν πολὺ μεγάλη καταστροφή. Ὁ τελικὸς ἀριθμὸς τῶν καμμένων ἢ βυθισμένων πλοίων ἀνῆλθε στὰ δώδεκα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ φρεγάτα «Ἀσία» ποὺ ἔφερε 44 κανόνια.

Ὁ Ἰμπραὴμ βέβαια εἶχε φανῆ πολὺ τυχερός, γιατὶ μόλις πρὶν λίγες ἡμέρες εἶχε μετατοπίση πολλὰ ἀπὸ τὰ μεγάλα του πλοῖα στὸν κόλπο τοῦ Ναυαρίνου (Πῦλος) γιὰ νὰ κτυπᾷ μὲ τὰ κανόνια τους τὸ Νεόκαστρον.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ δώδεκα πλοῖα οἰ Αἰγύπτιοι ἔχασαν ἐπὶ πλέον καὶ περισσοτέρους ἀπὸ 1500 ναῦτες (νεκροὶ ἢ βαρειὰ τραυματίες). 

Αἰωνία ἡ μνήμη στοὺς Ἕλληνες Μαχητὲς τῆς Ἐλευθερίας!!!

 Μπουγᾶς Ἰωάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply