Ὑπάρχουν ὑποψήφιοι δήμαρχοι κατά τοῦ ἐποικισμοῦ;

Θεωρῶ τὶς ἐπερχόμενες δημοτικὲς ὡς τὶς πλέον κρισιμότερες στὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

Στὴν ἑπομένη πενταετία τῶν δημάρχων θὰ ἐπιχειρηθῆ γενικευμένος ἐποικισμὸς τῶν πόλεων καὶ τῶν χωριῶν ἀπὸ λαθρομετανάστες.

Ἐὰν τώρα οἱ δήμαρχοι ποὺ ἐκλέξουμε εἶναι ὑπὲρ τῶν λαθρομεταναστῶν τότε ἡ καταστροφὴ θὰ συντελεσθῆ καὶ μάλιστα μὲ τὴν δική μας συναίνεση.

Οἱ δήμαρχοι, μαζὺ μὲ τοὺς πολίτες, εἶναι ἡ τελευταία γραμμὴ ἀμύνης τοῦ ἔθνους.

Γιὰ αὐτὸ ἀφῆστε κατὰ μέρος καὶ κλεῖστε τὰ αὐτιά σας στὶς ὁποίες παροχολογίες τῶν ὑποψηφίων στοὺς τόπους σας καὶ ῥωτῆστε τους νὰ σᾶς ἀπαντήσουν εὐθαρσῶς καὶ ξεκάθαρα, ποία ἡ θέσις τους ἐπὶ τοῦ ζητήματος.

Ἐκτὸς κι ἂν δὲν σᾶς ἐνδιαφέρῃ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν σας.

Κωνσταντῖνος Β.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὑπάρχουν ὑποψήφιοι δήμαρχοι κατά τοῦ ἐποικισμοῦ;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑπάρχουν ὑποψήφιοι δήμαρχοι κατά τοῦ ἐποικισμοῦ; - Ελληνική Αυγή για την Φυλή

Leave a Reply