Ὑπάρχουν ὑποψήφιοι δήμαρχοι κατά τοῦ ἐποικισμοῦ;

Θεωρῶ τὶς ἐπερχόμενες δημοτικὲς ὡς τὶς πλέον κρισιμότερες στὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

Στὴν ἑπομένη πενταετία τῶν δημάρχων θὰ ἐπιχειρηθῆ γενικευμένος ἐποικισμὸς τῶν πόλεων καὶ τῶν χωριῶν ἀπὸ λαθρομετανάστες.

Ἐὰν τώρα οἱ δήμαρχοι ποὺ ἐκλέξουμε εἶναι ὑπὲρ τῶν λαθρομεταναστῶν τότε ἡ καταστροφὴ θὰ συντελεσθῆ καὶ μάλιστα μὲ τὴν δική μας συναίνεση.

Οἱ δήμαρχοι, μαζὺ μὲ τοὺς πολίτες, εἶναι ἡ τελευταία γραμμὴ ἀμύνης τοῦ ἔθνους.

Γιὰ αὐτὸ ἀφῆστε κατὰ μέρος καὶ κλεῖστε τὰ αὐτιά σας στὶς ὁποίες παροχολογίες τῶν ὑποψηφίων στοὺς τόπους σας καὶ ῥωτῆστε τους νὰ σᾶς ἀπαντήσουν εὐθαρσῶς καὶ ξεκάθαρα, ποία ἡ θέσις τους ἐπὶ τοῦ ζητήματος.

Ἐκτὸς κι ἂν δὲν σᾶς ἐνδιαφέρῃ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν σας.

Κωνσταντῖνος Β.

(Visited 310 times, 1 visits today)
One thought on “Ὑπάρχουν ὑποψήφιοι δήμαρχοι κατά τοῦ ἐποικισμοῦ;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑπάρχουν ὑποψήφιοι δήμαρχοι κατά τοῦ ἐποικισμοῦ; - Ελληνική Αυγή για την Φυλή

Leave a Reply