Αἱματοκυλισμένες πασχαλιὲς τῶν χριστιανῶν

Αἱματοβαμμένα Πάσχα τῶν Χριστανῶν μόνον κατὰ τὴν διάρκεια τῶν τελευταίων ἐτῶν.

  • Τὸ 2012, ἀνήμερα τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα, εἴχαμε τὶς ἐπιδρομὲς τῆς ὀργανώσεως «Μπόκο Χαρᾶμ», ἐναντίον χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν τῆς βορείου Νιγηριας, μὲ 38 νεκρούς.
  • Τὸ 2015, ἀνήμερα πάλι τοῦ Πάσχα, εἴχαμε τὴν ἐπίθεση ἐναντίον Χριστιανῶν φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γκάρισσα στὴν Κένυα, μὲ 148 νεκρούς.
  • Τὸ 2016 εἴχαμε τὴν βομβιστικὴ εἰπίθεση σὲ κατάμεστο πάρκο χριστιανικῆς συνοικίας τῆς Λαχώρης στὸ Πακιστάν, μετὰ τὴν λειτουργία τοῦ Πάσχα, μὲ ἀκόμη 75 νεκρούς.
  • Τὸ 2017 τὸ μακελειὸ στὴν Αἴγυπτο μετὰ ἀπὸ ἐπίθεση ἐνόπλων, πάλι ἀνήμερα τὸ Πάσχα, σὲ χριστιανοὺς Κόπτες μὲ 26 νεκρούς.
  • Στὴν Σρὶ Λανκα τὴν πρό-περάσμενη Κυριακή, εἴχαμε πάλι ἀνήμερα τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, μετὰ ἀπὸ μία σειρὰ ἐπιθέσεων σὲ χριστιανικὲς ἐκκλησίες καὶ ξενοδοχεῖα δυτικῶν, νέο αἱματοκύλισμα, μὲ περισσοτέρους ἀπὸ 300 νεκρούς.

Καὶ ἐνδιάμεσα ἄπειρες ἄλλες ἐπιθέσεις ὀργανωμένων ὁμάδων ἡ μοναχικῶν λύκων ἀνὰ τῷ κόσμῳ, ἐνάντια δυτικῶν καὶ χριστιανῶν «ἀπίστων».

Ὄχι πλέον σημάδια, ἀλλὰ αἱματηρὲς ἀποδείξεις του ὅτι ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ πόλεμο πολιτισμῶν, ἐνῶ ὅσοι ἀρνῶνται τὴν ὕπαρξη σχέσεεως μεταξὺ τῶν γεγονότων, ἐθελοτυφλοῦν στὴν καλύλιτέρα τῶν περιπτώσεων. Ἕνας πόλεμος κλιμακούμενος καὶ βασισμένος στὴν τυφλὴ μαζικὴ βία. Ἕνας πόλεμος κατὰ τὸν ὁποῖον καθοριστικὸ ῥόλο παίζει ἡ ὕπαρξις τοῦ θρησκευτικοῦ ὑποβάθρου καὶ ἡ νομιμοποίησις ποὺ τοῦ παρέχει τὸ Ἰσλὰμ ὡς «ἱεροῦ πολέμου».
Κι ὅλα αὐτὰ γιατὶ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ δράστες θεωροῦν ὅτι ἀγωνίζονται καὶ θυσιάζονται γιὰ ἕναν «ἱερὸ σκοπό», δὲν διστάζουν νὰ συμπαρασύρουν στὸν θάνατο τὸν ὁποιοδήποτε «ἄπιστο» καὶ «δυτικὸ» δίχως τὴν ὁποιανδήποτε ἀναστολή. Μὲ θεμιτὴ χρήση κάθε μέσου, κατὰ προτίμηση τοῦ θύτου.
Στόχοι καὶ ὑποψήφια θύματα, ὅλοι ἐμεῖς οἱ «ἄπιστοι δυτικοί».

Σὲ ὁποιανδήποτε χῶρα ἡ περιοχὴ τοῦ κόσμου. Ἀκόμη καὶ στὴν ἰδίαν μας τὴν γειτονιά. Ἀλλὰ στὸν νέο αὐτὸν πόλεμο, εἴμαστε δυστυχῶς ἀπροστάτευτοι, ὁδηγούμενοι σὲ κατστροφὴ χωρὶς νὰ μᾶς ἐπιτρέπετε νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὸν ἑαυτό μας. Ὡς σύγχρονα «πρόβατα ἐπὶ σφαγήν».

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply