Γιά ποιάν Eurovision μιλοῦν;

Αὐτοὶ εἶναι οἱ «τρομοκράτες» τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους, ποὺ οἱ Ἰσραηλινοὶ τιμωροῦν γιὰ τὸ δικαίωμά τους στὴν ζωή!

Ἡ Γάζα ἐδέχθη ἐπίθεση. Σκότωσαν ἕνα μωρό. Μὲ ἐγκαύματα ἕνα ἄλλο. Ἕνα ἀγγελούδι δεκατεσσάρων μηνῶν, ἕνα κοριτσάκι ποὺ τὸ ἔλεγαν Saba Abu Erar. Τί ἔφταιξε; Τί λάθος ἔκανε; 

Ἐν τῷ μεταξύ, τὸ πανηγυράκι τῆς Eurovision καλὰ κρατεῖ…
Γιά ποιάν Eurovision μιλᾶτε …«δολοφόνοι»;

Ὄμορφος κόσμος, ἀγγελικὰ πλασμένος!

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Γιά ποιάν Eurovision μιλοῦν;

  1. Ὅπως ἐμμέσως ἀλλὰ σαφέστατα ἔχει ἐξηγήσει ὁ κίσσιγκερ, γενικῶς οἱ ἰουδαῖοι θεωροῦν τὸν “ἄλλο” ἐχθρὸ ὄχι γιὰ ὅ,τι ἔχει ἐνδεχομένως κάνει, ἀλλὰ γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶναι. Αὐτὸ εἶναι λογικό: ὅ,τι διαπράττει ὁ καθένας ἀποτελεῖ ἐκδήλωση τοῦ χαρακτήρα του καὶ -εὐρύτερα- τοῦ ψυχικοῦ του κόσμου. Τὸ μόνο ποὺ πρέπει νὰ γίνη εἶναι νὰ ἀρχίσουνε καὶ οἱ ἰουδαῖοι νὰ ὑφίστανται τὶς συνέπειες τῆς σὲ βάρος τους ἐφαρμογῆς τοῦ κανόνα αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸ ἔχει σημασία, ἐπειδὴ ἕως τώρα ὁ κανόνας αὐτὸς ἐφαρμόζεται ἀποκλειστικῶς σὲ βάρος ἐκείνων τοὺς ὁποίους οἱ ἰουδαῖοι θεωροῦν ἐχθρούς τους.

Leave a Reply