Γιά ποίαν ὀλιγαρχία συζητᾶμε;

Ποία δεξιά; Ποία ὀλιγαρχία;;;

  • Ἅπαντες ἀνάβουν τσιγάρο ἀπὸ τὴν ἐξάτμιση τοῦ μπάτλερ ΣΥΡΙΖΑ.
  • Οὔτε οἱ Ἀπριλιανοὶ  θὰ τολμοῦσαν νὰ ἐπιτρέψουν σὲ offshore νὰ παίρνουν δημόσια ἔργα.

Πᾶμε στοίχημα ὅτι μετά τήν συντριβή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στίς ἐκλογές, οἱ ζαῖοι θά μᾶς ποῦν ὅτι ὁ Ἀλ6ς ἦταν πράκτωρ τῆς Δεξιᾶς;;;

Λάλλας Παναγιώτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply