Γιά ποίαν ὀλιγαρχία συζητᾶμε;

Ποία δεξιά; Ποία ὀλιγαρχία;;;

  • Ἅπαντες ἀνάβουν τσιγάρο ἀπὸ τὴν ἐξάτμιση τοῦ μπάτλερ ΣΥΡΙΖΑ.
  • Οὔτε οἱ Ἀπριλιανοὶ  θὰ τολμοῦσαν νὰ ἐπιτρέψουν σὲ offshore νὰ παίρνουν δημόσια ἔργα.

Πᾶμε στοίχημα ὅτι μετά τήν συντριβή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στίς ἐκλογές, οἱ ζαῖοι θά μᾶς ποῦν ὅτι ὁ Ἀλ6ς ἦταν πράκτωρ τῆς Δεξιᾶς;;;

Λάλλας Παναγιώτης

(Visited 135 times, 1 visits today)
Leave a Reply