Χαπακωμένους καὶ πρεζάκηδες μᾶς θέλουν ὅλους…

Τὴν ὥρα ποὺ οἱ μεγαλύτερες φυτείες ὀπίου παγκοσμίως φυλάσσονται ἀπὸ τὸν στρατὸ (ἐθνικό;;;) τῶν ΗΠΑ καὶ τοὺς (ἐθνικούς;;;) στρατοὺς τοῦ ΝΑΤΟ….

Δοῦλοι καὶ τότε καὶ τώρα

Τὴν ὥρα ποὺ κατηργήθησαν οἱ βίζες γιὰ τοὺς Κολομβιάνους πρὸς τὴν Ἡνωμένη μας Εὐρώπη, πρὸ κειμένου καὶ οἱ κοκαΐνες νὰ διακινῶνται ἐλευθέρως ἀκόμη καὶ σὲ …παιδικὲς χαρές, σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη…

Χορταίνει ἡ Εὐρώπη κοκαΐνη, ἀλλὰ δὲν προσέχουμε τὶς …συμπτώσεις!!!

Τὴν ὥρα ποὺ τὰ «Noor 1» δὲν ἔχουν ἰδιοκτῆτες, ποὺ ἡ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνη «μετουσιώνει» τοὺς ἐμπόρους σὲ χρῆστες καὶ ποὺ ἤδη τὰ ναρκωτικὰ διακινῶνται, ἐπισήμως ἀκόμη καὶ σὲ σχολεία, πολλῷ δὲ μᾶλλον στὰ κέντρα τῶν πόλεών μας…

Ψευδονομοταγεῖς τῆς …τρίχας!!!

Τὴν ἰδίαν ὥρα ἔρχεται τὸ τσιπριστὰν γιὰ νὰ «θεσμοθετήσῃ» νέα «ἤθη» καὶ νέες «μόδες», ἐφ΄ ὅσον ἑτοιμάζει χώρους ἐλευθέρας διακινήσεως ναρκωτικῶν, ἐντὸς τῶν πόλεών μας καὶ τῶν γειτονιῶν μας.

πηγὴ

Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς εἶναι προτιμότερον νὰ ἐλέγχονται τὰ ναρκωτικὰ ἀπὸ κάποιες Ἀρχές, παρὰ νὰ διακινῶνται ἔτσι, ἀσυστόλως, στὴν μαύρη ἀγορά, ἀνεβάζοντας τὶς τιμὲς στὰ ὕψη.
Χμμμ… Ἀλήθεια; Δῆλα ὑπάρχουν πολλοί πού πιστεύουν πώς θά πέσουν οἱ τιμές; Ἤ μήπως ὑπάρχουν πολλοί πού πιστεύουν πώς θά ὑπάρχουν ἐκεῖνες οἱ καθαρές Ἀρχές, πού θά ἔχουν ἐμπρός τους ὁλόκληρο κουτάλα μέ …μέλι καί δέν θά χώσουν μέσα τίς χερούκλες τους γιά νά πάρουν …«γεύσεις»;  Ἤ μήπως νομίζετε πώς ὅλα αὐτά θά γίνουν γιά τό καλό τῶν χρηστῶν;

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς τελείωσαν τὰ προσχήματα ἐπὶ τέλους. Τὸ ἴδιο τὸ κράτος, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τοὺς ναρκεμπόρους, θὰ μᾶς …«προστατεύη», ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἔκανε ἔως σήμερα.
Ἤ, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, τὸ ἴδιο τὸ κράτος πλέον, μὲ τοὺς …«εἰδικούς» του, θὰ ἐλέγχῃ (μὲ τὸ ἀνάλογον διάφορόν του, βεβαίως βεβαίως) ἄμεσα τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν (ἢ τοὐλάχιστον μέρος του), πρὸ κειμένου νὰ μὴν ξεμένουν ἀπὸ πελάτες καὶ οἱ ἀφέντες του.

Ποῖοι εἶναι οἱ ἀφέντες του; Δὲν νομίζω νὰ πιστεύετε πὼς οἱ Ἀμερικανοὶ ἢ οἱ Γάλλοι ἢ οἱ Ἄγγλοι ἢ οἱ Γερμανοὶ ἢ οἱ Ἰσπανοὶ ἢ οἱ τέλος πάντως ὁποιοιδήποτε ἄλλοι λαοὶ εἶναι καὶ οἱ παραγωγοὶ ναρκωτικῶν παγκοσμίως. Ἁπλῶς χρησιμεύουν γιὰ νὰ προστατεύουν τοὺς πραγματικοὺς ἰδιοκτῆτες τῶν φυτιῶν, ποὺ ὡς συνήθως, εἶναι καὶ οἱ ἴδιοι γνωστοὶ κι «ἀγαπημένοι» μας τοκογλύφοι, ποὺ ἔως σήμερα, μὲ κάθε εἴδους βρωμιά, μᾶς ἔχουν …τακτοποιήση κανονικότατα. Καὶ δὲν πιστεύω νὰ πιστεύετε πὼς ἡ διακίνησις τῶν ναρκωτικῶν εἶναι σὲ ἄλλα χέρια, πλὴν αὐτῶν ποὺ ἤδη μᾶς ἔχουν πωλήση κάθε χάνδρα ὡς …διαμαντικό. Καὶ δὲν πιστεύω νὰ νομίζετε πὼς θὰ ἀλλάξη κάτι πρὸς τὸ καλλίτερον ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἐξῆς…
…διότι ἐὰν τὸ πιστεύετε, συντόμως θὰ διαπιστώσετε πὼς (καὶ πάλι) παίξατε καὶ χάσατε!!!
…διότι, ὡς γνωστόν, πρεζάκηδες καὶ χαπακωμένους μᾶς θέλουν ὅλους…
…διότι, ὡς γνωστόν, οἱ χαπακωμένοι καὶ οἱ πρεζάκηδες βολεύονται μόνον μὲ τὶς δόσεις τους καὶ δὲν ζητοῦν περισσότερα.
Ἤ μήπως κάνω λάθος;

Φιλονόη

One thought on “Χαπακωμένους καὶ πρεζάκηδες μᾶς θέλουν ὅλους…

Leave a Reply