Δοῦλοι καὶ τότε καὶ τώρα

Ὑπάρχει δοῦλος; Ἤ ὄχι; Κι ἐάν ναί, περιορίζεται μόνον στίς …τριτοκοσμικές χῶρες; Ἤ…
…σήμερα εἶναι Σάββατο καί περνᾶμε καλά;
Κι ἐάν …σήμερα δέν εἶναι Σάββατο, τότε μήπως ὅλοι αὐτοί οἱ δουλέμποροι ἁπλῶς …μετακινοῦν κι ἀναμειγνύουν μεταξύ τους δούλους σήμερα, γιατι στήν πραγματικότητα οὐδέποτε ἔπαυσε ἡ δουλεία;
Ἂ πᾶ πᾶ… Πιπέρι… Ἐμεῖς, οἱ πολῖτες τῆς «πεπολιτισμένης Δύσεως» εἴμαστε καὶ δημοκράτες καί, ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, ἐλεύθεροι…
Ἔτσι δέν εἶναι;

Ὄχι, δὲν εἶναι ἔτσι.
Ἡ Εὐρώπη, καθὼς καὶ ὅλη ἡ πεπολιτισμένη μας Δύσις, οὐδέποτε ἀπηλευθερώθη πραγματικά, ἀλλὰ οἱ ἐπίπλαστοι βαθμοὶ Ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν ἦσαν τύποις τόσο ὑψηλοί, ὅσο τελικῶς ἡ κοινὴ πεποίθησίς τους νὰ συντηρῇ τὸ ἐν λόγῳ μύθευμα. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ προπαγάνδα καὶ τὰ κρατικὰ συστήματα ἐκπαιδεύσεως πάντα διατηροῦσαν τὶς μάζες πίσω ἀπὸ συγκεκριμένες καὶ ἀπολύτως σαφεῖς ἀπαγορευτικὲς γραμμές. Ὅμως πλέον σήμερα αὐτοὶ οἱ ἐπίπλαστοι βαθμοὶ Ἐλευθερίας καταῤῥέουν καὶ τώρα πιὰ κάθε πολίτης τῆς Δύσεως δουλοποιεῖται, ἐπισήμως καὶ μὲ τὴν βούλα, ὅπως φυσικὰ κι ὅλος ὁ πλανήτης μαζύ της. Καὶ βεβαίως βασικὸς μοχλὸς ἐπιβολῆς αὐτῆς τῆς νέας, ἀκραίας, μορφῆς δουλοποιήσεως εἶναι ἡ ἐξάπλωσις τῆς πτωχοποιήσεώς μας. Ὅσο περισσότερο ἐξαπλώνεται ἡ φτώχεια, τόσο περισσότεροι δοῦλοι -μὲ τὴν βούλα- ἀνακύπτουν. Ἁπλῶς ἐδῶ, στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, μᾶς τρομάζει αὐτὴ ἡ νέα πραγματικότης, ἐφ΄ ὅσον ἡ δουλεία, ἐπισήμως, ἔχει καταργηθῆ ἐδῶ καὶ (χὰ χὰ χά…!!!) αἰῶνες.

Μήπως ὅμως λαθεύω; Κι ἐάν λαθεύω, τότε γιατί ἀκόμη καί σήμερα χρησιμοποιῶνται ἐθνικοί στρατοί γιά νά διατηρήσουν διαφόρους λαούς ἐν καταστολῇ, στὸ ὄνομα κάποιας ὁποιασδήποτε δικαιολογίας, ἀλλά στήν πραγματικότητα πρός ἐξυπηρέτησιν συγκεκριμένων συμφερόντων; Ποιοί στρατοί ἐπιβλέπουν αὐτούς τούς λαούς; Ποίων ἀκριβῶς τά συμφέροντα λοιπόν προστατεύονται ἀπό αὐτούς τούς λαούς;

ΜΑΛΙ -Η Γαλλία παλεύει για τον χρυσό των Rothschild
Ο μόνος λόγος που μία χώρα, όπως το Μάλι, που παράγει 200 τόνους χρυσού ΚΑΘΕ χρόνο μαστίζεται από την πείνα, τον εμφύλιο και βρίσκεται υπό την κατοχή του Γαλλικού στρατού… …είναι γιατί απλά ανήκει στους …ROTHSCHILD.
Γαλλικά στρατεύματα στο Μάλι. – Μετά από έξι ημέρες αεροπορικών επιθέσεων, στις 16 Ιαν 2013, τα γαλλικά στρατεύματα άρχισαν να εμπλέκονται με τους ισλαμιστές αντάρτες των οποίων οι προωθήσεις προς τα νότια απειλούν να ανατρέψουν το μη εκλεγμένο στρατιωτικό καθεστώς – και τα του Ρότσιλντ-ιδιόκτητα ορυχεία χρυσού.

Ὁ μόνος λόγος ποὺ τὸ Μάλι λιμοκτονεῖ εἶναι οἱ Rothschild!!!

Ὁ γαλλικὸς στρατός, γιὰ παράδειγμα λοιπόν, προστατεύει τὰ περιουσιακὰ στοιχεία ποὺ ὑπέκλεψαν οἱ Rrothschild ἀπὸ τὸ Μάλι. Κατὰ τὴν αὐτὴν λογικὴ ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς καὶ τὸ Λιμενικό, μὰ καὶ ἡ ἀστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) (καθὼς φυσικὰ καὶ ὅλα τὰ Σώματα Ἀσφαλείας), τῶν ἰδίων συμφερόντων προστάτες εἶναι, συνήθως ἐν ἀγνοίᾳ τους. Δικά μας παιδιὰ προστατεύουν, λέει, τὴν εἰρήνη στὴν Λιβύη, στὸ Ἰράκ, στὸ Ἀφγανιστάν, στὴν Οὐκρανία, στὴν Συρία, στὴν Σερβία…
Ἀφήστε τὶς ἐσωτερικές τους …«προστασίες».
Ἤ μήπως πιστεύαμε πώς κάποιοι ἐξ αὐτῶν ὑπηρετοῦν τήν Πατρίδα (ποὺ …χάσαμε);
Ἑλληνικὸς Στρατός:

Ἕνα σκηνικὸ ποὺ ὑπογράφει ἡ κάθε τασία, μὲ τὶς ἀμέτρητες Μ.Κ.Ο., ποὺ θησαυρίζουν ἀσύστολα, εἰς βάρος μας, τὴν ὥρα ποὺ ἀνοίγουν μὲ νομομαγειρέματα τὰ σύνορα, καταργώντας πρακτικὰ τὴν φύλαξιν τῆς χώρας καὶ καθιστώντας τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις διακοσμητικὸ στοιχεῖο ἤ …Φιλιππινέζες!!!

Μετατρέποντάς μας σὲ σκληρὰ περιφρουρούμενον «γκέτο».3Μετατρέποντάς μας σὲ σκληρὰ περιφρουρούμενον «γκέτο».

Λιμενικό:

Όλα τελείωσαν σε 15 λεπτά. Λιμενικό, Μ.Κ.Ο., πρόσφυγες σαν μια καλοδουλεμένη ομάδα…

Ὡμὴ ἀλήθεια γιὰ τοὺς «πρόσφυγες»

ΕΛ.ΑΣ.:

Ὥρα νὰ μάθουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς συνέβη στὸ Πισοδέρι Πρεσπῶν

Καὶ καλά, ἐδῶ τὰ γνωρίζουμε λίγο ἔως πολύ.
Τά τῆς Συρίας ὅμως τά γνωρίζουμε; Τά τῆς Οὐκρανίας; Τά τῆς Λιβύης; Τά τοῦ Ἀφγανιστάν; Τά τοῦ Ἰράκ; Τά τῆς Ὑεμένης; Ἤ μήπως ἡ Σαουδική Ἀραβία ἐξοπλίζεται ἀπό …ἐξωγηΐνους;

Ἄμεσος ἐμπλοκή Mc Cain σέ ΟΛΕΣ τίς καταστροφές Συρίας, Αἰγύπτου, Ἀφγανιστάν καί Οὐκρανίας;

Ὑποθέσεις λεηλασίας πίσω ἀπὸ τὶς «χῶρες – τρομοκράτες»!!!

Ῥῶσσοι κι Ἀμερικανοὶ …«παίζουν» κατὰ περίπτωσιν μὲ τοὺς Ταλιμπάν!!!

Γιατί τό Ἰράν εἶναι ἀντιδημοκρατικό καί ἡ Σαουδική Ἀραβία δημοκρατική;

Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ Ἰσραὴλ κατὰ Ὑεμένης!

Τὰ «Ἀνθρώπινα δικαιώματα» λοιπὸν καθημερινῶς ἀπομειώνονται στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Οἱ Εὐρωπαῖοι διαρκῶς περιορίζουν τὸν ζωτικό τους χῶρο, ἐνᾦ ἡ πτωχοποίησίς τους εἶναι διαρκῶς αὐξανομένη.

Κι ὅμως, ἡ φτώχεια ἐξαπλώνεται παντοῦ… Ἀκόμη καὶ στὴν Γερμανία.

Καί εἶναι μόνον αὐτές οἱ παρεμβάσεις στά ἐσωτερικά ἄλλων χωρῶν; Ὄχι βεβαίως;
Τὰ νέα παιδιὰ ἐκπαιδεύονται μὲ ὅλους τοὺς τρόπους στὸ νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν πορνεία ὡς κάτι
πολὺ φυσικό, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουν… …ἤ, ἀκόμη καὶ νὰ σπουδάσουν!!!

Γίνε …π@υτάνα γιὰ νὰ σπουδάσῃς!!!

Ἐνᾦ ἐδῶ καὶ αἰῶνες φυσικὰ ἐλέγχοντας πλήρως τὰ Δημόσια ταμεία, μέσῳ …«ἀρεστῶν» μά, κυρίως, καλὰ ἐξαγορασμένων (φερομένων ὡς) στελεχῶν κυβερνήσεων, γιὰ νὰ καταχρῶνται ἔτσι-θελικά, μέσῳ χρηματοδοτήσεων, πάντα …«ἀνθρωπιζτικά», «νομότυπα» καὶ «φιλάνθρωπα», ὅλους τοὺς πόρους τῶν κρατῶν πρὸς ὄφελός τους μά, κυρίως, πρὸς ὄφελος τῶν τοκογλύφων ἐντολέων τους.

Βλέπουμε λοιπὸν τοὺς λαοὺς τῶν χωρῶν μελῶν τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης νὰ πτωχοποιῶνται ἀδιακρίτως….
….μὰ τοὺς (φερομένους ὡς) κυβερνῶντες τους νὰ πλουτίζουν ἀδιακρίτως, «νομιμοποιῶντας» καὶ ἐνισχύοντας τοὺς δουλεμπόρους, ἐνᾦ εἴθισται καὶ οἱ ἴδιοι νὰ μετέχουν πολλῶν Μ.Κ.Ο., γιὰ νὰ …«ἀποζημιώνονται ἠθικῶς» γιὰ τὶς ὑπογραφές τους.

Καί εἶναι μόνον αὐτές οἱ κάποιες Μ.Κ.Ο. καί μόνον αὐτοί οἱ δουλέμποροι; Ἁπλῶς αὐτῶν ἡ δρᾶσις ἀπεκαλύφθη προσφάτως. Δεκάδες ἄλλοι, μὲ ἀμέτρητα ὀνόματα, βιτρίνες, Μ.Κ.Ο. καὶ λοιπὰ τεχνάσματα, μὲ στρατιὲς ἐξαθλιωμένων (κυρίως συνειδησιακῶς) ἑλληνοφώνων καὶ ἀρκετοὺς ψωμόλυσσες (ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖ ὁ διαδικτυακὸς φίλος Νῖκος Ῥούσσης), καθημερινῶς συνεργοῦν πρὸ κειμένου τὸ δουλεμπόριον νὰ ἀνθῇ καὶ νὰ βασιλεύῃ. Γνωρίζουν ὅλοι αὐτοί σέ τί ἔγκλημα συνεργοῦν; Ἔχει σημασία; Οὐδὲ μίαν… Τὸ ἐὰν εἶναι σκέτο ψωμόλυσσες ἢ σκέτο παραμοκροῦστες ἢ σκέτο ἐξαγορασμένοι, οὐδὲ μίαν σημασίαν ἔχει, ἐφ΄ ὅσον καταληκτικῶς ὅλοι συνδράμουν ἐνισχυτικὰ στὸ διεθνὲς δουλεμπόριον, ἐνᾦ ἐκ παραλλήλου συνεργοῦν στὸ νὰ ἀπομειώνονται καθημερινῶς τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ὅλων μας (Ἑλλήνων καὶ λοιπῶν Εὐρωπαίων).

Σήμερα εἰδικῶς, ποὺ τὸ δουλεμπόριόν τους ἀνθεῖ, ἐπιδιώκεται ἐπὶ πλέον καὶ ἡ ἀνάμειξις τῶν κάθε λογῆς κι ἐκδοχῆς δούλων μεταξύ τους.

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Τὸ νέο πρόσχημα φυσικά, πρὸ κειμένου νὰ θέσουμε ὅλους ἑαυτοὺς στὴν ὑπηρεσία τῶν νέων στρατῶν, ποὺ θὰ ἀφανίσουν λαοὺς καὶ λαούς, εἶναι οἱ θρησκευτικοὶ πόλεμοι, ποὺ ὅμως κάποιοι, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς ἀλλὰ πάντα γιὰ ἐμᾶς, ἔχουν φροντίση νὰ σηνοθετήσουν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους.

Θρησκευτικοί πόλεμοι ἐν τῇ γενέσει τους;

Κι ἔτσι κάτι τασίες καὶ κάτι γιαννακάκενες, μὲ τὸ δικό μας αἷμα καὶ τὸ αἷμα τῶν παιδιῶν μας, διασφαλίζουν τὸ μέλλον τους καὶ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας, κουνῶντας μας ἀπειλητικῶς τὸ δάκτυλο, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἀποκρύβοντας τοὺς ἐγκεφάλους καὶ τοὺς ἀληθεῖς στόχους ποὺ ὀφείλαμε νὰ ἔχουμε, γιὰ νὰ ἀποτρέψουμε αὐτὴν τὴν νέας μορφὴ δουλοποιήσεώς μας.

Ὅσο γιὰ τοὺς πολέμους καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς δὲν ξεκινοῦν τυχαίως καὶ δὲν ὁλοκληρώνονονται ὅπως προκύψει. Εἶναι καλοσχεδιασμένοι σὲ βάθος, μὰ κυρίως καλοστημένοι σὲ ὅλες τους τὶς λεπτομέρειες. Δὲν ὑπάρχουν ἐπαναστάσεις ποὺ νὰ μὴν εἶναι κατευθυνόμενες καὶ νὰ μὴν χρησιμοποιῶνται γιὰ νὰ ἐκβιάσουν διαφόρων εἰδῶν ἀπαιτήσεις ἀπὸ τοὺς λαοὺς ποὺ πλήττονται. Εἶναι ὅλα βιτρίνες κι ἐμεῖς χάνουμε τὸν χρόνο μας ὅταν ἀσχολούμεθα μὲ τὶς βιτρίνες.

Ἐὰν λοιπὸν θέλουμε ἀληθῶς νὰ ἐπιτύχουμε κάτι, πρὸ κειμένου νὰ ἀφήσουμε στὰ παιδιά μας παρακαταθήκη τοὐλάχιστον τὶς βάσεις γιὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν βαθμῶν Ἐλευθερίας τους, ὀφείλουμε νὰ ξεκινήσουμε, γιὰ ἀρχή, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πράγματι συμβαίνουν, ἀφήνοντας κατὰ μέρος αὐτὰ ποὺ φαίνονται νὰ συμβαίνουν. Καιρός μας εἶναι νὰ δοῦμε στὸ μεγαλύτερό του τμῆμα τὸ σκηνικὸ ποὺ ἔχει στηθῆ καὶ νὰ μὴν ἑστιάζουμε στὶς ἀνούσιες λεπτομέρειες ποὺ μᾶς καταναλώνουν τὸν χρόνο. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ πορεία τῶν λαῶν πρὸς τὴν Ἐλευθερία εἶναι μία φυσικὴ ἐπιλογὴ ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως θὰ συμβῆ. Ὁ χρόνος ὅμως γιὰ τὸ πότε θὰ συμβῆ εἶναι ἀποκλειστικῶς στὸ δικό μας χέρι καὶ πατᾶ ἐπάνω στὴν γνώσιν καὶ στὴν ἀποφασιστικότητα.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Αὐτὲς οἱ συνθῆκες, τῆς φυσικῆς ἀποκαταστάσεως τῶν βαθμῶν Ἐλευθερίας, πέραν πολλῶν ἄλλων, ἐμπεριέχουν καὶ ἀκραία βιαιότητα καὶ αἰφνίδιες καταστάσεις. Προέρχονται δὲ ἐκ τῶν Φυσικῶν Νόμων καὶ βασίζονται στὴν Ἀρχὴ τῶν Συγκοινωνούντων Δοχείων. Ὅσο πιὸ κοντὰ τὰ δοχεία, τόσο πιὸ ταχεῖες οἱ ῥοὲς καί, κυρίως, τόσο πιὸ ταχεία ἡ ἐξομοίωσις τῆς στάθμης τῶν ἐμπεριεχομένων ὑγρῶν.

Βασιζόμενοι σὲ Φυσικοὺς Νόμους μποροῦμε νὰ …μελλοντολογοῦμε!!!

Λέτε νά διαφέρουν σέ κάτι οἱ κοινωνικές συνθῆκες τοῦ κόσμου μας; Ἤ μήπως ὄχι;
Δὲν ἔχουμε παρὰ μόνον νὰ περιμένουμε γιὰ νὰ μάθουμε.

Πῶς ἐπιτυγχάνεται ἡ μεγίστη ἀποκατάστασις τῶν βαθμῶν Ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου;
Ἂς τὸ ξαναποῦμε, ὅσο μποροῦμε πιὸ ἁπλᾶ. Πέραν τοῦ γνωστοῦ μας «ἡ πέτρα στὸν τόπο της μαλλιάζει», ποὺ ἐμπεριέχει, μὲ μοναδικὸ τρόπο ὅλην τὴν λαϊκὴ σοφία, λογικά, πολὺ λογικά, ἐὰν ἀναλογισθοῦμε πὼς ἡ ἐξάπλωσις τῶν λαῶν στὸν πλανήτη ἦταν μία προαιώνιος τάσις, ποὺ σὲ βάθος χρόνου ἐπέδρασε καὶ στοὺς χαρακτῆρες αὐτῶν τῶν λαῶν, τότε εἶναι εὐκολότερο νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς γιὰ νὰ μεγαλουργήσῆ ἕνα ἄτομον, πρέπει νὰ ὑποστηρίζεται καὶ νὰ ἐξελίσσεται καὶ νὰ ἀναπτύσσεται μέσα σὲ φιλικὸ γιὰ αὐτὸ τὸ ἄτομο περιβάλλον.
Ποῖο εἶναι ὅμως αὐτό, τὸ φιλικό, γιά τό κάθε ἄτομον περιβάλλον; Τό τεχνητό ἤ τό φυσικό;

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δοῦλοι καὶ τότε καὶ τώρα

Leave a Reply