Μετατρέποντάς μας σὲ σκληρὰ περιφρουρούμενον «γκέτο».

Πρὸ μερικῶν μηνῶν ἔγραφα γιὰ τὴν δολιότητα τῆς τεχνητῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως, ποὺ πολὺ προσεκτικὰ μᾶς φόρτωσαν. Μίας ἀνθρωπισιτκῆς κρίσεως ποὺ ὅλοι, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, ἀπὸ τοὺς …ἐκπροσώπους μας, μερίμνησαν νὰ ἀποκτήσουμε, δίχως νὰ μποροῦμε νὰ ἀντιδράσουμε.

Μετατρέποντάς μας σὲ σκληρὰ περιφρουρούμενον «γκέτο».1

Ἡ δολία «Ἀνθρωπιστικὴ κρίσις» καὶ ἡ πολτοποίησις τῶν λαῶν.

Ἀπὸ τὸν πολὺ …«ἐθνάρχη» Καραμᾶν-Ἀλῆ, ποὺ ἔκλεισε κάθε βιομηχανία, ὅταν ἐνοχλοῦσε τοὺς …συνεργάτες του, ἔως τὸν ἀκόμη πιὸ …πολὺ Ἀνδρέα Παπανδρέου, ποὺ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ πάντα προθύμου ΚΚΕ, δὲν ἄφησε ἐπιχείρησιν γιὰ ἐπιχείρησιν στὴν χώρα, διαπιστώνουμε πλέον, (δυστυχῶς ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος) πὼς ἁπλῶς μᾶς …ἐπεξεργάζοντο, αὐξάνοντας τοὺς κρίκους τῶν ἁλυσίδων μας…

Τὸ ἐπόμενον βῆμα τῆς καταστροφῆς, πάντα διὰ χειρὸς τῶν προαναφερομένων …«ἐθναρχῶν» ἦταν ἐκεῖνο ποὺ διατηρώντας μας ἐντὸς τῆς «Ἡνωμένης Εὐρώπης», διέλυσε ὅλη τὴν πρωτογενὴ παραγωγή, μὲ πολλοὺς τρόπους. Εἶτε καλομαθαίνοντας ἀγρότες καὶ κτηνοτρόφους σὲ ἐπιδοτήσις ἐκατομμυρίων, συντηρώντας τεμπέληδες καὶ κομματόσκυλα, εἶτε καταστρέφοντας τὴν παραγωγὴ γιὰ λόγους …«εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς», εἶτε διορίζοντας τοὺς κατὰ βάσιν ἀγρότες στὸ Δημόσιον ὡς «λύοντες καὶ δένοντες», εἶτε μὲ …«ἐλέγχους» νομιμότητος καὶ τηρήσεως «περιβαλλοντικῶν ὅρων», εἶτε ἀκόμη καὶ μὲ ἐκβιασμοὺς ἤ ἐκφοβισμούς.
Μὲ τὰ σημιτοκαθάρματα τῆς Goldman Sachs, ποὺ ἠκολούθησαν, ἐπεσφράγησαν τὴν ὑπαγωγή μας σὲ συστήματα δανεισμοῦ, μὲ τόσο ἀπεχθεῖς ὅρους, ποὺ ἦταν δεδομένον πὼς ἐμεῖς θὰ χορεύουμε μόνον ἐὰν ὁ …«ταμπουρᾶς τῶν τοκογλύφων τραπεζιτῶν» θὰ τὸ ἐπιτρέπη.
Καὶ φυσικὰ ἀπὸ τὴν παράδοσιν τοῦ κρατικοῦ χρυσοῦ στὰ ταμεία τῆς ΕΚΤ καὶ μετά, ἀλλὰ μὲ ἕνα …«ἰσχυρὸ εὐρῶ στὴν τσέπη μας» εἴχαμε δεδομένη τὴν σημερινὴ «σφαγὴ τῶν ἀμνῶν» ἀλλὰ ἀδυνατούσαμε, ὅπως πάντα, νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε.

Μετατρέποντάς μας σὲ σκληρὰ περιφρουρούμενον «γκέτο».2

Τὸ ἄσβεστον μίσος κατὰ τοῦ Κολοκοτρώνη.

Τὰ κομματόσκυλα τῆς μΠατΣοΚο-ΝουΔουλαροκρατίας,  ποὺ …ἄλλαξαν τὴν προβιά τους σὲ τΣΥΡΙΖΑιοκαμμενοκρατία, δὲν ἔπαυσαν νὰ ὑπηρετοῦν καὶ νὰ ἐξυπηρετοῦν τὰ ἀφεντικά τους, ποὺ μὲ πρόσχημα κάθε εἴδους παπαρολογία, μᾶς διατηροῦν κάτω ἀπὸ ἐποπτικοὺς μηχανισμούς, νομομαγειρέματα καὶ κομμουνιστικὰ καθεστώτα, τὰ ὁποῖα ὅμως ὑπαγορεύονται, ἐλέγχονται καὶ ἐπιβάλλονται πάντα ἀπὸ τοὺς ἰδίους ἐγκεφάλους, ποὺ λέγονται τράπεζες.
Πλαστὰ χρέη, πλαστὲς δεσμεύσεις, πλαστὲς κυβερνήσεις, πλαστοὶ πολιτικοί, πλαστὲς δημοσκοπήσεις ἔως καὶ πλαστὲς ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις, ἐφ΄ ὅσον τὰ «δημοκρατικὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν» εἶναι πρὸ πολλοῦ ἀποφασισμένα καὶ σὲ ἐμᾶς τὰ ἀνακοινώνουν ἁπλᾶ, πείθοντάς μας, μέσῳ τῆς προπαγάνδας, πὼς ναί, ἐπιτελέσαμε καὶ τὸ …«δημοκρατικό μας καθῆκον»!!!

Κι ἐνᾦ ἡ παράστασις τῶν παλιάτσων πλέον γίνεται ἀντιληπτὴ ἀπὸ ὅλο καὶ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ, φθάνοντας στὸ πέρας της, διαπιστώνουμε τρομοκρατημένοι πὼς ἕνα νέο σκηνικὸν μᾶς ἑτοίμασαν, ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς «ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως». Ἕνα σκηνικὸ ποὺ ὑπογράφει ἡ κάθε τασία, μὲ τὶς ἀμέτρητες Μ.Κ.Ο., ποὺ θησαυρίζουν ἀσύστολα, εἰς βάρος μας, τὴν ὥρα ποὺ ἀνοίγουν μὲ νομομαγειρέματα τὰ σύνορα, καταργώντας πρακτικὰ τὴν φύλαξιν τῆς χώρας καὶ καθιστώντας τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις διακοσμητικὸ στοιχεῖο ἤ …Φιλιππινέζες!!!

Μὲ ὑπογραφὴ (καὶ ἀπόλυτη συμφωνία) τσίπρα κλείδωσαν τὰ σύνορα, διατηρώντας ἐντὸς τῶν συνόρων μας ὅλους τοὺς μισθοφόρους τοῦ ΝΑΤΟ, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, τοῦ Ἰσραῆλ, τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης τους καὶ τῶν τοκογλύφων, ποὺ παρέα μὲ τοὺς πραγματικοὺς Συρίους πρόσφυγες, τοὺς ὀποίους αὐτοὶ δημιούργησαν, συνιστοῦν βόμβα κοινωνική, οἰκονομική, ἀνθρωπιστική. Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι …ψιλὰ γράμματα λέμε!!!
Δὲν μᾶς προέκυψε ξαφνικὰ ἀλλὰ ὡς ἀποτέλεσμα συγκεκριμένου σχεδιασμοῦ, ἀπὸ συγκεκριμένα κέντρα λήψεως ἀποφάσεων.

Μετατρέποντάς μας σὲ σκληρὰ περιφρουρούμενον «γκέτο».3

πηγὴ

Οἱ φαβέλες θὰ εἶναι …πολυτελέστατες κατασκευὲς ἐμπρὸς σὲ αὐτὸ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!!!
Ἀποθήκη σκλάβων. Ἕνα τεράστιον γκέτο…
Αὐτὸ ἔχουν προγραμματίσει γιὰ ἐμᾶς.
Ἐὰν συνδυάσουμε καὶ τὰ περὶ ΕΟΖ καὶ νομοθεσίας περὶ (καταργήσεως ἀνθρωπίνων) δικαιωμάτων, τότε τὸ σκηνικὸ εἶναι πανέτοιμον.

Ἄλλως τέ… Μᾶς ἔχουν ἐνημερώσει ἤδη γιὰ αὐτὸ ποὺ ἔρχεται, ἀλλὰ ἐμεῖς, ὑπὲρ ἄνω ὅπως πάντα, τοὺς ψηφίσαμε τρεῖς φορές. Τρεῖς φορὲς τοὺς δόσαμε τὸ ἐλεύθερο νὰ μᾶς ἀποξεσκίσουν. Καὶ θὰ τὸ ἐπαναλάβουμε ὅσες ἀκόμη  χρειαστῇ…

Καί μετά;  Τί;
Μετὰ θὰ σπεύσουν ὅλοι οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί, ποὺ στεγάζονται σὲ οἰκόπεδα τῶν τοκογλύφων καὶ συντηροῦνται ἀπὸ αὐτούς, νὰ μᾶς …βοηθήσουν. Πάντα μὲ τὸ ἀζημίωτον φυσικά!
Πάντα.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἔφθασε λοιπόν τό τέλος; Χμμμ… Κάποιος, λέει, ἔσκαβε τὸν τάφο τοῦ γείτονός τους ἀλλὰ ἔπεσε μέσα.

 

 

 

(Visited 181 times, 1 visits today)
Leave a Reply