Ἡ δολία «Ἀνθρωπιστικὴ κρίσις» καὶ ἡ πολτοποίησις τῶν λαῶν.

Τὰ τελευταῖα χρόνια ὅποια φωνὴ διαμαρτύρεται κατὰ τῆς πολτοποιήσεως μας χαρακτηρίζεται, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, ὡς φασιστική. Ἐὰν κάποιος τολμήσῃ νὰ διαμαρτυρηθῇ γιὰ τὰ κύματα τῶν ΛΑΘΡΟμεταναστῶν, ποὺ κατακλύζουν τὴν χώρα δέ, κρίνεται, ἀπὸ «κοινωνικές» μερίδες, συνήθως ΜΚΟ, ὡς ὑπάνθρωπος, φασίστας, ἀκροδεξιὸς καὶ λοιπὰ ἄλλα …κοσμητικά, ποὺ πρέπει ὅλοι μας νὰ υἱοθετήσουμε, διαφορετικῶς στοχοποιούμεθα.
Ἡ κοινή, κοινοτάτη λογικὴ φυσικὰ ἔχει ἐξοβελισθεῖ στὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον καὶ μόνον ἐὰν εἶσαι «συμβατός» μὲ τὶς νεοταξίτικες πολυπολιτισμικὲς θεωρήσεις, ἔχεις πιθανότητες νὰ μὴν διωχθῇς καὶ ποινικῶς.
Ἀφῆστε δὲ τὰ περὶ «ἀντιῤῥατσιστικῶν νόμων» ποὺ ἀφοροῦν ΜΟΝΟΝ στὰ «ἑβραϊκὰ ὁλοκαυτώματα», τὰ ὁποῖα …«φούσκωσαν» κάπως στὴν πορεία τῶν ἐτῶν.

Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἐδῶ καὶ ἕνα περίπου ἔτος ὁ προδηπουργός μας διαρκῶς παπαγαλίζει τὴν καραμέλα τῆς «ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως».
Ἀνθρωπιστικὴ κρίσις ὅμως, στὰ «κιτάπια» τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν, σημαίνει ἐπίβλεψις, ἐποπτεία, ἐξάρτησις…
Σημαίνει «σωτῆρες», σημαίνει ἐπόπτες», σημαίνει ἀφεντικά.
Καὶ ἔχουμε ἀρκετὰ τρισάθλια κουδουνισμένα γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν καὶ αὐτό, καθὼς καὶ πολλὰ ἄλλα, ποὺ ἀκολουθοῦν:

Ἡ δολία «Ἀνθρωπιστικὴ Κρίσις» καὶ ἡ πολτοποίησις τῶν λαῶν.3 Ἡ δολία «Ἀνθρωπιστικὴ Κρίσις» καὶ ἡ πολτοποίησις τῶν λαῶν.2 Ἡ δολία «Ἀνθρωπιστικὴ Κρίσις» καὶ ἡ πολτοποίησις τῶν λαῶν.1

πηγὲς ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ἀπὸ τὶς πρῶτες κουβέντες ποὺ εἶπε ὁ πορδηπουργός μας λοιπὸν ἦταν γιὰ τὴν «ἀνθρωπιστικὴ κρίσιν».
Ἀπὸ τὰ πρῶτα νομοσχέδια ποὺ ψήφισε ἡ κυβέρνησις ἦταν γιὰ τὸ σύμφωνο συμβιώσεως καὶ τὸ ἐπόμενον ἦταν αὐτὸ τῆς ἑλληνοποιήσεως ὅλων τῶν φυλῶν τοῦ πλανήτου, ποὺ κατ’ αὐτούς, σχετίζονται καὶ …«μειώνουν» τὰ φαινόμενα τῆς «ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως»…
Ἀπὸ τὶς πρῶτες ὑποσχέσεις ποὺ μᾶς μοίρασε ἦταν καὶ ὁ …ἐκδημοκρατισμὸς τῆς Εὐρώπης, μὲ ὅσα αὐτὸ συνεπάγεται, γιὰ νὰ μοιράσουμε κι ἀλλοῦ τὶς «ἀνθρωπιστικές μας κρίσεις».

Ἡ δολία «Ἀνθρωπιστικὴ Κρίσις» καὶ ἡ πολτοποίησις τῶν λαῶν.4 Ἡ δολία «Ἀνθρωπιστικὴ Κρίσις» καὶ ἡ πολτοποίησις τῶν λαῶν.5 Ἡ δολία «Ἀνθρωπιστικὴ Κρίσις» καὶ ἡ πολτοποίησις τῶν λαῶν.6

πηγὲς ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ἐν ὁλίγοις…
Πρὶν γίνουν κυβέρνησις κι ἔχοντας πρόσβασιν στὰ «ἀριστερο»-Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, μὲ τὴν χρηματοδότησιν τῶν Μ.Κ.Ο. τοῦ κάθε Soros, φρόντισαν νὰ προλειάνουν τὸ ἔδαφος γιὰ νὰ ἀποδεχθοῦμε, σὰν λαός, κάθε παπαριὰ ποὺ θὰ τοὺς ὑπαγόρευαν.
Ἔπεσε πολὺ χρῆμα… Πάρα πολὺ χρῆμα…
Τόσο πολὺ ποὺ ἔφθασε νὰ ἐξαγοράσῃ ὅποιον δημοσιοκάφρο ἐξαγοραζόταν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιβληθῇ στὴν ἐνημέρωσίν μας ἡ ἀπόλυτος ὁμοιομορφία…

Διασπορὰ πρακτόρων (σὲ κάθε νευραλγικὸ σημεῖο) γιὰ νὰ εἶναι σίγουροι πὼς θὰ μᾶς …ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ!!!

Πληρωμένοι πράκτορες τῶν ΜΜΕ κρύβουν τήν γενοκτονία στήν Συρία;

Πρῶτα λοιπὸν καλοῦν, ἀμέσως κι ἐμμέσως, ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς φυλὲς ἐντὸς τῶν δικῶν μας συνόρων, ἀκυρώνοντας, πρακτικῶς τὰ σύνορα, μὲ τὸ ποὺ γίνονται κυβέρνησις καὶ ἑλληνοποιώντας τοὺς πάντες, ἀδιακρίτως. Ἀκόμη καὶ χασάπηδες.
Αὐτὲς εἶναι οἱ ἐντολές τους.
Καὶ μετὰ ξεκίνησε ἡ κανονικὴ ἐπίθεσις, μὲ …«ἀρνητική» ἤ θετικὴ προπαγάνδα, γιὰ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς καταστροφὲς ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ διανοηθοῦν.

Τὸ δημοψήφισμα εἶναι ΑΚΥΡΟ καὶ ἀποτελειώνει τὴν δημοκρατία (τους)!!!

Ταὐτοχρόνως γυρνοβολοῦσαν καὶ γυρνοβολοῦν σὲ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου, παπαγαλίζοντας ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς κοτσάνες, χαζοχαρούμενοι πάντα καὶ ἀρκούντως ἠλίθιοι, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουν πὼς τὸ ἔμαθαν καλῶς τὸ μάθημά τους, ἀκόμη κι ὅταν μὲ εἰδικὰ ἀκουστικὰ τοὺς τὸ ὑπαγορεύουν στὸ αὐτί…
Καὶ τὴν ἴδια ὥρα ποὺ θέλουν νὰ ἐκδημοκρατίσουν τὴν Οὐκρανία, τὴν Συρία ἀλλὰ καὶ ὅλην τὴν Εὐρώπη, δὲν παραλείπουν νὰ ἀναφέρονται σὲ ἀνθρωπιστικὲς κρίσεις, ποὺ ὅμως μόνοι τους δημιούργησαν, συντηροῦν καὶ αὐξάνουν καθημερινῶς.
Γιατί;
Γιατί ἐνᾦ θά μποροῦσαν, μὲ ἁπλές, πρακτικὲς λύσεις, νὰ μειώσουν τήν εἰσροή τῆς ἀνθρωποπλημμύρας αὐτοί ἐθελοτυφλοῦν, ἀπολύτως συνειδητῶς, αὐξάνοντας τό πρόβλημα;
Γιατί βαπτίζουν ὡς πρόσφυγες Μαροκινούς, Μπαγκλαντεσιανούς, Ἰνδούς καί κάθε ἄλλον ἄσχετον;
Γιατί δέν ἀσχολούμεθα ὡς χώρα μόνον μέ τούς Συρίους, πού πράγματι ἔχουν πρόβλημα;
Γιατί δέν ζητᾶμε ἀπό τούς «συμμάχους» μας νά πάψουν νά ὑποστηρίζουν τούς βομβαρδισμούς στήν Συρία καί τήν ἀποπομπή τοῦ Ἄσαντ;

Μὰ διότι αὐτὲς εἶναι οἱ ἐντολές τους.
«Ἀνθρωπιστικὴ κρίσις» σημαίνει ἀνάγκη βοηθείας.
«Ἀνθρωπιστικὴ κρίσις» σημαίνει «κοπιᾶστε νὰ μᾶς σώσετε»!!!
«Ἀνθρωπιστικὴ κρίσις» σημαίνει «ἐλᾶτε νομίμως νὰ μᾶς ἐξουσιάζετε!!! Ἐμεῖς σᾶς τὸ ζητᾶμε καὶ σᾶς παρακαλοῦμε γονατιστοί»!!!

Αὐτὸ τὸ μεγάλο ἔγκλημα, ποὺ οὔτε ἕνας δημοσιοκάφρος τῶν μέσων μαζικῆς ἐξαπατήσεως ἔθιξε, διαπράττει ἐδῶ καὶ ἕνα περίπου ἔτος ἐπισήμως ὁ προδηπουργός μας..
Δὲν ξέρω τὶς ἐντολές του, ἀλλὰ ἡ ἐπανάληψις τῆς κοτσάνας, ποὺ αὐτὸς καὶ ἡ κυβέρνησίς του τώρα, ἡ παράταξίς του καὶ οἱ φερόμενοι ὡς ὁμοϊδεάτες του-συγχρηματοδοτούμενοί του παλαιότερα, δημιούργησαν, δηλώνει ἐκτὸς ἀπὸ μῖσος γιὰ τοὺς Ἕλληνες, μεγάλη καὶ βαθειὰ ἐξάρτησιν ἀπὸ τοὺς χρηματοδότες του.
Ὅσο κι ἐὰν ἀνοητεύῃ κάποιος, ποὺ κρατᾶ τέτοιες θέσεις, γιὰ νὰ ἐπαναλαμβάνῃ διαρκῶς καὶ συχνότερα τὴν ἴδια καραμέλα, κάπου θέλει νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ. Κι αὐτὸ τὸ κάπου ΔΕΝ εἶναι γιὰ τὸ καλό μας, μὰ οὔτε γιὰ τὸ καλὸ τῶν λοιπῶν πολιτῶν τῆς Εὐρώπης.

Φιλονόη

 Υ.Γ. Εἴμαστε ἡ Πύλη γιὰ τὴν καταστροφὴ καὶ ἰσοπέδωσιν τῆς Εὐρώπης. Μὲ τὸ ποὺ θὰ ὁλοκληρωθῆ ἡ δική μας ἰσοπέδωσις, αὐτομάτως, διότι ἔτσι τὸ ἔχουν σχεδιάσει, ὅλη ἡ Εὐρώπη θὰ πάψη νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὴν …«τρομοκρατία», τότε ἔχουμε καὶ τὸ νομικὸ πλαίσιο, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ οἰκονομικὰ μαγειρέματα, ποὺ ἐγγυῶνται ἕναν πραγματικὸ μεσαίωνα καὶ μία πραγματικὴ ἀνθρωπιστικὴ κρίσιν.

(Visited 110 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ δολία «Ἀνθρωπιστικὴ κρίσις» καὶ ἡ πολτοποίησις τῶν λαῶν.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μετατρέποντάς μας σὲ σκληρὰ περιφρουρούμενον «γκέτο». | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply