Ἡ ΜΕΓΑΛΗ προδοσία τῆς Κύπρου ΚΑΙ ἀπὸ τὸν Μακάριο!

Ἡ ΜΕΓΑΛΗ προδοσία τῆς Κύπρου ΚΑΙ ἀπὸ τὸν Μακάριο!

Ἐπειδὴ πολλοὶ ἀκόμη καὶ σήμερα ἐπιμένουν ὅτι ὁ Μακάριος δὲν μίλησε ποτὲ γιὰ «Ἑλληνικὴ εἰσβολή», στὸ νησί, ἤ ὅτι δὲν κάλεσε τοὺς Τούρκους νὰ ἀσκήσουν τὸ «νόμιμο» δικαίωμά τους γιὰ ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλότητος στὸ νησί, τὸ δανείζομαι ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα καὶ τοὺς τὸ πετῶ, σὰν πατσαβούρα, στὴν μάπα…
Ἀμὰν πιά…

Καιρός είναι να μάθει ο Ελληνισμός πως προδόθηκε η Κύπρος το 1974.
Ό,τι άφησαν ατελείωτα το 1959 η τριανδρία ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ-ΜΑΚΑΡΙΟΣ-ΑΦΕΡΩΦ το έκαναν μετά απο 15 χρόνια.

Ἀνδρέας Κανίκλης

Υ.Γ. Πιστεύω νὰ ξέρουν ἀγγλικὰ καὶ νὰ μὴν χρειάζονται μετάφραση. Ἄλλωστε οἱ περισσότεροι Ἀγγλόφιλοι νενέκοι εἶναι (ἄς ἀνατρέξῃ κάποιος στὴν στάση τῶν οἰκογενειῶν τους τὴν περίοδο τοῦ Ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ καὶ θὰ τὸ ἀντιληφθῆ…)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

 

(Visited 378 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ΜΕΓΑΛΗ προδοσία τῆς Κύπρου ΚΑΙ ἀπὸ τὸν Μακάριο!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: 18 Φεβρουαρίου 1952. Ἐπίσημο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ. – Μεγάλες στιγμὲς τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας, σὰν σήμερα…

Leave a Reply