Ὥρα γιὰ ταμεῖο!!!

Ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ ταμείου κύριοι.
Ἕξι χρόνια μνημονίων καὶ καταστροφῆς τῆς χώρας, ἰδοῦ τὰ ἀποτελέσματά σας σύντροφοι καὶ πατριῶτες, δεξιοὶ κι ἀριστεροί.

Μὲ σχετικὸ δελτίο τύπου, ποὺ ἐξέδωσε ἐχθὲς ὁ ΟΔΔΗΧ, μᾶς ἐνημερώνει γιὰ τὸ ὕψος τοῦ συνολικοῦ δημοσίου χρέους τῆς χώρας, τὸ ὁποῖον ἀνέρχεται στὰ 321,3 δισεκατομμύρια εὐρῶ.

Ὥρα γιὰ ταμεῖο!!!2
Ἀνατρέχοντας στὸ ἀντίστοιχο δελτίο τοῦ Μαρτίου 2010, λίγο πρὶν ἡ χώρα μπῇ στὸ καθεστὼς τῶν μνημονίων, τὸ ποσὸ αὐτὸ ἀνερχόταν στὰ 310,3 δισεκατομμύρια, ἧτοι σημαίνει αὐξημένο κατὰ 11 δισεκατομμύρια εὐρῶ.Ὥρα γιὰ ταμεῖο!!!1

Μὲ μία κατεστραμμένη οἰκονομία, ποὺ ἔχασε τὸ 30% τοῦ ΑΕΠ της, μὲ χιλιάδες λουκέτα, μὲ 1,5 ἐκατομμύριο ἀνέργους, μὲ χιλιάδες αὐτοκτονίες καὶ θανάτους, μὲ ἐνδιάμεσο κούρεμα περὶ τῶν 100 δισεκατομμυρίων, αὐτὸ καταφέρατε, αὐτὸ συνεχίζετε καὶ αὐτὸ τὸ μεῖγμα πολιτικῆς στηρίζετε οἱ πάντες.
Μνημόνιο μέχρι τέλους τὸ ταμεῖο σας καὶ τὰ ἔργα σας.

Πᾶνος Λελιᾶτσος

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply