Ὑποθέσεις λεηλασίας πίσω ἀπὸ τὶς «χῶρες – τρομοκράτες»!!!

Περισσότερα ἀπὸ 50 (πενῆντα) Τρισεκατομμύρια Δολλάρια σὲ Ῥάβδους Χρυσοῦ, Λίθιο Ὄπιο, Σπάνια Μέταλλα κ.ἅ. (δὲν συμπεριλαμβάνονται οἱ Ἀρχαιολογικοὶ Θησαυροί, ποὺ κατέληξαν στὰ Διαφορὰ «Smisthonian]…)
…κατελήστευσαν οἱ ἑβραιο-ἁμερικανοὶ ἀπὸ Ἀφγανιστάν, Ἰρὰκ καὶ Λυβίη μὲ τὴν πρόφαση τοῦ «πολέμου κατὰ τῆς… τρομοκρατίας»…

Οὐδὲ μία ἀπὸ τὶς ἀναφερόμενες πρῴην χῶρες εἶχε τὴν ὁποιανδήποτε σχέση μὲ «τρομοκρατία» ἢ κατεῖχε «ὅπλα μαζικῆς καταστροφῆς»…
Ἁπλᾶ εἶχαν Χρυσὸ καὶ ἄλλα πολύτιμα, καί, φυσικὰ τὰ Τραπεζικά τους Συστήματα δὲν ἀνῆκαν στοὺς νεοταξίτες σιωνιστὲς Rothschilds καὶ στὸ …Βρεταννικὸ Στέμμα…!

Ἅ, ἐπίσης τὴν «11η Σεπτεμβρίου 2001» τὴν «Διῳργάνωσε» καὶ ἐξετέλεσε ἡ Μυστικὴ Ὑπηρεσία «ΜΟΣΣΑΝΤ» τοῦ ΙΣΡΑΗΛ…

 

Μορφεὺς Πλάτων

Μὲ πληροφορίες καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὸν Mathew Oshana.

Over 50 trillion in gold, opium, lithium, water, cash and oil was stolen in the invasions of Iraq and Afghanistan and the destruction of Libya and assassination of Gaddafi .

Remember Saddam had no weapons of mass destruction and was not involved in 9/11 But his country’s wealth was looted nevertheless. Then they went to Afghanistan to secure the poppy fields and lithium mines by force after the Taliban destroyed all of the poppy. After that we went and killed Gaddafi in Libya to gain control of his 22 plus tons of gold, the 30 trillion plus river pipeline that would have brought africa back to life and the diamonds, silver and other deposits. All around the world there is war and genocide for gold, oil, drugs and other natural resources and all of it goes back to the Rothschild’s, Vatican, Royals and Bankers yet they claim we owe trillions in debt to the same families that have robbed, raped and pillaged every country in this world. Its time to eliminate the greed and redistribute everything they own to those in need.

Also note that Osama Bin Laden was a cia agent and scapegoat used to bring us to war so we could pass the Patriot Act, to hide the evidence in tower 7 of the enron scandal and other corporate crimes and to steal billions worth of gold held in the vaults of the towers.

1. There was no electricity bill in Libya; electricity was free for all its citizens.
2. There was no interest on loans, banks in Libya were state-owned and loans given to all its citizens at zero percent interest by law.
3. Having a home was considered a human right in Libya.
4. All newlyweds in Libya used to receive 60,000 dinar (£34,470) by the government to buy their first apartment, to help start up the family.
5. Education and medical treatments were free in Libya. Before Gaddafi only 25 percent of Libyans were literate. Today, the figure is 83%.
6. If Libyans wanted to take up a farming career, they would have received farming land, a farming house, equipments, seeds and livestock to kickstart their farms… all for free.
7. If Libyans could not find the education or medical facilities they needed, the government funded them to go abroad. For it was not only paid for, but they got a £1585/month for accommodation and car allowance.
8. If a Libyan bought a car, the government used to subsidise 50 percent of the price.
9. The price of petrol in Libya was £0.09 per litre. NINE PENCE!!!!!
10. Libya had no external debt and its reserves amounted to £103 billion -which are now frozen globally.
11. If a Libyan was unable to get employment after graduation, the state would pay the average salary of the profession, as if he or she was employed, until employment was found.
12. A portion of every Libyan oil sale was credited directly to the bank accounts of all Libyan citizens.
13. A mother who gave birth to a child received £3447.
14. 40 loaves of bread in Libya used to cost £0.10. TEN PENCE!!!
15. 25 percent of Libyans now have a university degree.
16. Gaddafi carried out the world’s largest irrigation project, known as the Great Manmade River project, to make water readily available throughout the desert country.

9-11 WTC Biggest Gold Heist in History $300 Billion in Bars
https://www.facebook.com/photo.php?v=602478019820157
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/855866134481343/

Libya’s Great Man Made River by Muammar Gadaffi
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/858109397590350/

Muammar Gadaffi’s Man made river of water worth trillions!
https://www.facebook.com/photo.php?v=602989433102349

Truth about the Kennedy Assassination and Obama Told by Gadaffi
https://www.facebook.com/photo.php?v=602645286470097

Why Gadaffi was Murdered by Zionist Bankers
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/910804965654126/

AFGHANISTAN, POPPY FIELDS AND US MILITARY SUICIDES (PAT TILLMAN)
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/633045536763405/

US Marines Guard Afghanistan Poppy Fields
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/633044796763479/

Afghan Heroin Brings CIA $50 Billion A Year Covers US War Expense
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/854962967904993/

Rothschild and the Occult Agenda of Zion
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/806350722766218/

You are property of the ROTHSCHILD family!
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/912166878851268/

1972 Rothschild Party
https://www.facebook.com/photo.php?v=602620019805957
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/855847211149902/

Rothschilds-Worlds most Wicked and Wealthiest family
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/921661437901812/

The Rockefellers Exposed
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/855857197815570/

Rockefeller – New World Order Quotes
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/634080229993269/

The Rockefeller Drug Empire
https://www.facebook.com/returnoftheking777/videos/777650565667360/

David Rockefellers Speech for Population control
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/924862890915000/

Bush-Bin Laden Family Connection
https://www.facebook.com/photo.php?v=605403576194268

Prescott BUSH #322 over throw America 1933
https://www.facebook.com/photo.php?v=606839089384050

Bush who called the war in Iraq a “Crusade” makes jokes about not finding weapons of mass destruction in Iraq.
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/650439705023988/

1989 CBS News: Call boys in Bush Sr’s Whitehouse
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/650437568357535/

1989 NBC News: Call boys in Bush Sr. and Whitehouse
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/650437131690912/

Reality Check – The US Government Created Al Qaeda
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/633448080056484/

Al-Qaeda Doesn’t Exist (Part 1)
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661152330619392/

Al-Qaeda Doesn’t Exist (Part 2)
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661158727285419/

Fake Al-CIA-Duh Actors EXPOSED! Adam Gadahn and Yousef al-Khattab
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/633055593429066/

Hillary Clinton: We created Al-Qaeda (Part 1)
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/633446166723342/

Hillary Clinton: We created Al-Qaeda (Part 2)
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/633447083389917/

BACK TO THE FUTURE predicts 9-11
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/921879414546681/

9-11 WTC Biggest Gold Heist in History $300 Billion in Bars
https://www.facebook.com/photo.php?v=602478019820157
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/855866134481343/

9/11 Was An Inside Job (Part 1)
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661148973953061/

9/11 Was An Inside Job (Part 2)
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661151157286176/

World Trade Center on 9/11 – Sounds of Explosions
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661138930620732/

Israel did 9/11 – All the Proof in the World
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/633463763388249/

Where was Larry Silverstein on 9/11
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661138070620818/

The Five Dancing Israelis – 9/11
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661136560620969/

9/11 Remote Controlled Planes (AUTHENTIC)
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661134453954513/

On 9/11 Bush watched the first plane impact
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661133687287923/

The Bush 9-11 Classroom Ritual
https://www.facebook.com/returnoftheking777/videos/838544369577979/

Firemen Explosion Testimony
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661131960621429/

Dov Zakheim – 9/11 Comptroller and Remote Control Planes
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661130847288207/

Cheering Israelis 9/11 (Part 1)
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661124060622219/

Cheering Israelis 9/11 (Part 2)
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661129287288363/

Solving the Mystery of WTC 7
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661105800624045/

9/10/2001 Rumsfeld says $2.3 TRILLION Missing from Pentagon
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661099123958046/

911 Truckload of Explosives Found Under George Washington Bridge
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661095683958390/

911 Survivor Says Bombs Exploded North Tower
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661092240625401/

911 Planes – Dov Zakheim – System Planning Corporation
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661037427297549/

Reporter says no planes hit the Pentagon
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/vb.422048874529740/918723781528911/

911 Hijackers Still Alive
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661035533964405/

9-11 Mossad Mural Van – Police Radio Transmission
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/661016010633024/

Building 7 exposed. Controlled demolition. 9/11
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/714584218609536/

This is 100% proof that no airplane actually hit the twin towers on 9/11
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/695408307193794/

Reporter says no planes hit the Pentagon
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/918723781528911/

911 – WTC7 – Larry Silverstein says ‘PULL IT’
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/662268833841075/

9/11 – Echoes of Darkness [Mini-documentary]
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/713767958691162/

Side by side comparison of controlled demolitions VS the “collapse” of the twin towers on 9/11
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/795276610540296/

Israel did 911 – All the Proof in the World.
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/749825941752030/

Jews Muslims Christians living under the Ottomans before Israel and Zionism
https://www.facebook.com/photo.php?v=602654623135830

OSAMA BIN LADEN Was A BUSH PARTNER and A CIA ASSET
https://www.facebook.com/photo.php?v=602999463101346

Osama Bin Laden, Exposed by William Cooper
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/713793438688614/

CIA Talks About Bin Laden Being Trained By CIA on CNN
https://www.facebook.com/photo.php?v=602883536446272

Osama Bin laden-code name C.I.A Asset Tim osman
https://www.facebook.com/photo.php?v=3598754465171

The Jewish Talmud Exposed
https://www.facebook.com/photo.php?v=606890412712251

Exposing The Jewish Talmud [A MUST WATCH]
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/632570283477597/

[SHOCKING] Confessions of NWO Jewish Zionists
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/632568533477772/

The Saudi Royal Family is Jewish!
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/633335476734411/

Jew admits: “We killed Jesus and we’re proud of it”:
https://www.facebook.com/photo.php?v=633349216733037

Jewish Woman Talks About Ritual Killings:
https://www.facebook.com/photo.php?v=632585943476031

Rabbi Charged with Stealing $12.4 Million From Disabled Kids
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/660972223970736/

Jewish Student Fakes A Hate Crime Against Herself
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/660965710638054/

Jew Caught Faking Anti-Semitic Hate Crimes (01/17/2012)
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/660964577304834/

Jews Suck Blood From Baby Penis
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/660554517345840/

ISIS EXPOSED The new world order is beginning
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/715496658518292/

ISIS EXPOSED 100% AS CIA OPERATION: “The Next Bin Laden is Here” – Don’t Be Fooled
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/700924909975467/

ISIS leader Abu Bakr Al Baghdadi is a Jewish Mossad Agent
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/814540861947204/

Fake Isis Beheading Video
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/874492409285382/

ISIS was created by the CIA and Mossad
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/917802941620995/

THE ISIS TERROR IS A CIA/MOSSAD OPERATION!
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/814448411956449/

ISIS Leader_ We Are Being Funded By The United States
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/803455339722423/

ISIS Israeli secret intelligence service
https://www.facebook.com/NewWorldOutlawzKilluminati/videos/725636254170999/

10 Facts about Gaddafi that they dont want to tell you:

1. In Libya a home is considered a natural human right

In Gaddafi’s Green Book it states: ”The house is a basic need of both the individual and the family, therefore it should not be owned by others”. Gaddafi’s Green Book is the formal leader’s political philosophy, it was first published in 1975 and was intended reading for all Libyans even being included in the national curriculum.

2. Education and medical treatment were all free

Under Gaddafi, Libya could boast one of the best healthcare services in the Middle East and Africa. Also if a Libyan citizen could not access the desired educational course or correct medical treatment in Libya they were funded to go abroad.

3. Gaddafi carried out the world’s largest irrigation project

The largest irrigation system in the world also known as the great manmade river was designed to make water readily available to all Libyan’s across the entire country. It was funded by the Gaddafi government and it said that Gaddafi himself called it ”the eighth wonder of the world”.

4. It was free to start a farming business

If any Libyan wanted to start a farm they were given a house, farm land and live stock and seeds all free of charge.

5. A bursary was given to mothers with newborn babies

When a Libyan woman gave birth she was given 5000 (US dollars) for herself and the child.

6. Electricity was free

Electricity was free in Libya meaning absolutely no electric bills!

7. Cheap petrol

During Gaddafi’s reign the price of petrol in Libya was as low as 0.14 (US dollars) per litre.

8. Gaddafi raised the level of education

Before Gaddafi only 25% of Libyans were literate. This figure was brought up to 87% with 25% earning university degrees.

9. Libya had It’s own state bank

Libya had its own State bank, which provided loans to citizens at zero percent interest by law and they had no external debt.

10. The gold dinar

Before the fall of Tripoli and his untimely demise, Gaddafi was trying to introduce a single African currency linked to gold. Following in the foot steps of the late great pioneer Marcus Garvey who first coined the term ”United States of Africa”. Gaddafi wanted to introduce and only trade in the African gold Dinar – a move which would have thrown the world economy into chaos.

The Dinar was widely opposed by the ‘elite’ of today’s society and who could blame them. African nations would have finally had the power to bring itself out of debt and poverty and only trade in this precious commodity. They would have been able to finally say ‘no’ to external exploitation and charge whatever they felt suitable for precious resources. It has been said that the gold Dinar was the real reason for the NATO led rebellion, in a bid to oust the outspoken leader.

(Visited 187 times, 1 visits today)
Leave a Reply