Δούρειο θράσος

Παρακολουθῆστε τὸ μονόπρακτο «Αὐτοὶ οἱ τοξικοὶ ἄνθρωποι», ὅπου ἀποποιεῖται κάθε εὐθύνης γιὰ τὸ Μάτι καὶ τὰ ῥίχνει ὅλα στὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ στὸν Πατούλη!

Ἂς ἐρωτήσω λοιπὸν κάτι.
Στήν σύσκεψη ἤξερες γιά νεκρούς; Ναί ἤ ὄχι;

Περιμένω.

Μόργκαν Χρῆστος

Σημειώσεις

Ἂς θυμηθοῦμε τὸ ποιὰ εἶναι ἡ δούρου:

Ἡ Δούρου ἦταν ἕτοιμη νὰ ἀπαντήσῃ ἀκόμη καὶ στὶς πιὸ σκληρὲς ἐρωτήσεις, ἀλλὰ κάποιαν στιγμὴ ποὺ δὲν ἐπρόσεξε, ἕνα ρακοῦν χάκερ (φασιστοειδὲς) μπῆκε στὸ κανάλι της, καὶ ἀπενεργοποίησε τὰ σχόλια.

[καὶ οἱ δυσαρέσκεις (τὰ dislikes) ἔπεφταν… straight through…]

Τί νά πῶ; Τὸ βίντεο τὸ γνωστό… Τὸ ἔβαλα καὶ παραπάνω.  πενεργοποιημένα τὰ σχόλια, καὶ 1,3 χὶλ dislike πρὶν ὧρες.
Τώρα ἔχουν φθάση στὰ 1,9 χιλιάδες οἱ δυσαρέσκειες (dislike) καὶ ἔχουμε πορεία.

Θὰ ἀπαντήση, εἶπε, καὶ στὶς πιὸ σκληρὲς ἐρωτήσεις…. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀνέβηκε, τὰ σχόλια ἦσαν ἀπενεργοποιημένα.
Ποῦ θὰ ἀπαντήση; Σὲ διακαναλικὴ συνέντευξη;

Ντάξ… Μιλᾶμε τέτοια κοροιδία οὔτε στοὺς Μάο – Μάο. Ποῦ μπορεῖ δηλαδὴ κάποιος νὰ εὔρῃ τὴν Δούρου νά τῆς κάνῃ ἐρωτήσεις;; Στήν καφετέρια..;;;;

Ἡ Ῥένα Δούρου ζητᾶ τὴν ψῆφο τῶν κατοίκων τῆς Ἀττικῆς στὸ νέο της προεκλογικὸ σπότ, μὲ φόντο τὴν τραγωδία στὸ Μάτι. «Διαλέγω νὰ παλέψω, νὰ σᾶς κυττάξω στὰ μάτια καὶ νὰ ἀπαντήσω στὶς πιὸ σκληρές σας ἐρωτήσεις. Θὰ σᾶς ἀπαντήσω μόνο μὲ ἀλήθεια γιὰ ὁ,τιδήποτε.»

Ἀπύθμενο θράσος καὶ κυνικότης!
«Ὁ Τσίπρας ἄφησε τὸ βραβεῖο γιὰ νὰ εἶναι στὸ Μάτι»! Λὲς καὶ μᾶς ἔκανε τὴν χάρη ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὸ Μόσταρ.

Καί πότε ἔφυγε; Στὶς 9.30 τὸ βράδυ, ὅταν πιὰ εἶχαν καῆ δεκάδες συνάνθρωποί μας ἀπεφάσισε νὰ φύγῃ ἀπὸ τὴν βόλτα του μὲ τὸν Ζάεφ στὴν Βοσνία, καὶ νὰ ἔλθῃ στὶς 11:30 γιὰ νὰ κάνῃ ἐκείνη τὴν ἀθλία σύσκεψη στὸ Κέντρο Ἐπιχειρήσεων.Ἐκεῖ ποὺ καὶ ὁ Τσίπρας καὶ ἡ Δούρου καὶ ὅλοι τους, ἤξεραν γιὰ τοὺς νεκροὺς ἀλλὰ ἔκαναν τοὺς Κινέζους.

Καὶ βέβαια μανδὰμ Δούρου δὲν πῆγε στὸ κότερο ἐκεῖνο τὸ βράδυ (αὐτὸ δὰ ἔλειπε), πῆγε ὅμως μετὰ ἀπὸ 25 ἠμέρες (καὶ ἐνῶ ἀκόμη προστίθεντο νεκροί…) γιὰ νὰ ξεκουρασθῇ.

Ἡ κυνικότης τους σοκάρει!!!
Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνονται τέτοιες δηλώσεις.
Ὁ Τσίπρας, λίγες ἡμέρες πρίν, εἶπε: «ξαναζεσταμένο φαγητὸ τὸ ῥεπορτὰζ γιὰ τὸ Μάτι. Μόνον ποὺ αὐτὸ τὸ φαγητὸ κάηκε στὸν φοῦρνο καὶ ἔχει ἔντονη ὀσμὴ θανάτου…»

Τὰ ἀντιπλημμυρικὰ ἔργα ἀποτελοῦν εὐθύνη τῆς Περιφερείας;
Ἄρα, τῆς Δούρου; Κι αὐτὴ ἡ κυρία κυκλοφορεῖ ἐλευθέρα μετὰ τήν δολοφονία εἴκοσι πέντε ἀνθρώπων;
Καὶ δὲν ἔχει ἐκδοθῆ ἀκόμη ἔνταλμα συλήψεώς της;

Καὶ ἡ Ἀριστερὰ δὲν ἔχει καταθέσει ἀκόμη μήνυση; Οὔτε ἔχουμε θέσει ζήτημα παραίτησής της; Καὶ πῆγε στὸν εἰσαγγελέα νὰ κάνει μήνυση, κατὰ παντὸς ὑπευθύνου… μήνυσε δηλαδὴ τὸν ἑαυτό της! Κάποιος νὰ τῆς τὸ πεῖ ἔχουμε τρελαθῆ τελείως μὲ αὐτούς.

Ἀντιγράφω ἀπὸ «ἰδιῶτες»:

Ὅταν ἐπνίγησαν εἴκοσι (20) ἄτομα στὴν Μάνδρα, ἐλούφαξε περίπου μίαν ἑβδομάδα καὶ μετὰ ἐνεφανίσθη ντυμένη θεούσα.

Ἡ Ῥένα, ὅταν κατεκάη ὁ Κάλαμος, ἐπαστώθη φοῦμο κι ἐστήθη ἐμπρὸς στὴν κάμερα γιὰ τὸ Ὄσκαρ ἑρμηνείας.

Ὅταν ἐχάθησαν ἑκατὸ (100) ἄνθρωποι στὸ Μάτι καὶ τὸν Βουντζᾶ, τὸ βράδυ ποὺ ἤξερε τί εἶχε γίνη, παρίστανε ἐμπρὸς στὶς κάμερες τὴν ἀνήξερη, ἀπαθὴς καὶ ἀνέκφραστος.

Οὐδέποτε ἔκλαψε!!!
Ἔκλαψε σήμερα, ποὺ τὴν ..ἐστήριξε ὁ Ἀλέκσης!
Σήμερα θεώρησε ὅτι ἦταν ἡ κατάλληλος στιγμὴ γιὰ τὴν κορυφαία ὑποκριτική της παράσταση.

Ἂν καὶ αὐτοδίδακτος τὰ πῆγε ἐξαιρετικὰ ὁμολογῶ…

Καὶ πλέον, ἀφοῦ ἤδη εἶχε κάνη τὸ μεγάλο ἅλμα ἀπὸ τὴν ἀνικανότητα στὴν γελοιότητα, τώρα κάνει τὸ ἀκόμη μεγαλύτερο ἀπὸ τὴν γελοιότητα στὴν ξεδιαντροπιά.

Ἄλκης ὁ Εὐσυγκίνητος

Δούρου… Δούρου, στὴν πλατεία ΚουμουνΔούρου…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δούρειο θράσος

Leave a Reply