Θυματάκι καί ἡ δούρου;

Ἀπίστευτο θράσος:

Ἡ Δούρου μὲ φόντο τὰ καμένα στὸ Μάτι μᾶς καλεῖ σὲ debate-ψυχανάλυση!

Ὕφος δακρύβρεκτο, μουσικὸ χαλὶ ἀπὸ ταινία μυστηρίου, «φῶτα, κάμερα, πᾶμε» γιὰ τὸ νέο προεκλογικὸ σπὸτ τῆς περιφερειάρχου Ἀττικῆς ποὺ θυμήθηκε τώρα, λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν κάλπη, νὰ ἀπαντήσῃ στοὺς πυροπλήκτους πολῖτες.

Ἔχεις 101 νεκροὺς στὴν πλάτη σου –μία «στραβὴ στὴν βάρδιά σου» κατὰ τὴν ἄποψή σου.

Κατηγορεῖσαι ἐσὺ γιὰ ἀνθρωποκτονία κατὰ συῤῤοὴ καὶ διὰ παραλείψεως –ἀλλὰ λὲς ὅτι φταῖν οἱ ἄλλοι, τὰ ΜΜΕ, ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή, ἀκόμη καὶ κάποιος «τοξικὸς» ποὺ ἔστειλε ἕνα SMS ἀπὸ τὸ τηλέφωνό σου.

Εἶσαι ἡ Ῥένα Δούρου –καὶ ἐννέα ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐτυμηγορία τῶν πολιτῶν βγάζεις αὐτὸ τὸ βίντεο, ἐμφανιζομένη ὡς θῦμα!

Ἡ ντροπὴ ξεπεράσθηκε μὲ τὴν ἀνάρτηση στὰ social media ἑνὸς δακρυβρέκτου σπὸτ-πρόκληση μὲ πρωταγωνίστρια τὴν περιφερειάρχη Ἀττικῆς.
Ἡ ὁποία ἀφοῦ ἀποποιεῖται κάθε εὐθύνη γιὰ τὴν συμφορὰ στὸ Μάτι καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οὔτε προετοίμασε τὶς δομές, οὔτε συντόνισε ἀλλὰ οὔτε κἂν προειδοποίησε ἐγκαίρως τοὺς πολῖτες νὰ φύγουν, κατηγορεῖ πολιτικοὺς ἀντιπάλους καὶ τό…. «παλαιὸ καθεστὼς 40 χρόνων».

Προφανῶς μὲ τὴν παρότρυνση τῶν συνεργατῶν της καὶ ὑπὸ τὸ βάρος τῶν ἀρνητικῶν δημοσκοπήσεων, ἡ κατηγορουμένη γιὰ τὸ Μάτι πῆρε θέση ἐμπρὸς στὴν κάμερα, «φόρεσε» τὸ πιὸ ψυχοπονιάρικο ὕφος ποὺ μποροῦσε καὶ μὲ φόντο τὰ καμένα στὸ Μάτι, ἄρχισε νὰ ἀπευθύνεται στοὺς πυροπλήκτους τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς καὶ τοὺς ἄλλους πολῖτες ποὺ περιμένει νὰ τὴν ψηφίσουν στὶς 26 Μαΐου.

Ἡ ἀπόλυτος ξεφτίλα.

Κοντόπουλος Χάρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply