Ψηφίζοντας μόνον …σιωνιστο-ὑποτεταγμένους «ἡγέτες» (γ)

Προσοχή!!! Προσοχή!!!

Ὁ Ταχιᾶος Νῖκος εἶναι ὑποψήφιος Δήμαρχος στὴν Θεσσαλονίκη!!!

Τὰ σκοτεινὰ συμφέροντα τὸν προωθοῦν καί, αὐτὴν τὴν στιγμή, ἔρχεται «πρῶτος» στὶς δημο-σκοτίσεις!!!

Καί, ὅπως βλέπετε στὴν φωτογραφία, εἶναι πρώτη μούρη στὸν ῥοταριανὸ ὅμιλο Θεσσαλονίκης!

Ὄχι ἄλλους μπουτάρηδες!!!

Φρύνη Γαζῆ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply