Θαῦμα …κοκκάλ(ινο)!!!

Θαῦμα – Θαῦμα !!!

Ἡ τοποθέτησις τοῦ υἱοῦ Κόκκαλη στὸ ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ἦταν ἀρκετὴ ὥστε νὰ παρατηρηθῇ ἕνα σοβαρὸ φαινόμενο ταξικοῦ γενιτσαρισμοῦ!

Ὁ Κόκκαλης μετεβλήθη σὲ γενίτσαρο τῆς τάξεώς του καὶ πέρασε στὸ πλευρὸ τῆς ἐργατιᾶς, στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἀνισότητος!

Γιὰ μία κοινωνία σοσιαλιστικὴ – κομμουνιστική!
Ἀναμένουμε τὴν κοινωνικοποίηση τοῦ τεραστίου ὁμίλου τῆς Intracom…
(Intracom Telecom, Intracom IT Services, Intracom Holdings, Hellas on Line, Intrakat, Intralot, κλπ κλπ).

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply