Διεθνεῖς «λαμπρὲς ἐπιστημονικὲς ἔρευνες»…

Δαβὶδ Λεβί…

Βρεταννὸς (ἑβραϊκῆς καταγωγῆς προφανῶς..) διεθνὴς master σκακιστὴς ἀλλὰ καὶ Μέλος τῆς κινήσεως Τεχνητῆς Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) καὶ Ἱδρυτὴς τοῦ Ἰστιντούτου(!) «Ἔρως καὶ Σὲξ μὲ τὰ Ρομπότ»…

Δικό μου σχόλιο: Λαμπρὸς «ἐπιστήμων»… φθάνει μόνον νὰ πέφτουν οἱ «ἐπιταγὲς ἄνωθεν»…

Ἐπεξήγησις: ὁ ὅρος «Minions» ποὺ ἀναφέρεται στὸ ἀκόλουθο ἀπόσπασμα βιβλίου («Synthetic Super Intelligence & the Transmutation of Humankind») ἀφορᾶ στὰ Μέλη ποικίλων Μυστικῶν Ὀργανώσεων τῆς γνωστῆς «ἐλίτ», οἱ ὁποῖες Χρηματοδοτοῦν Ἐλέγχουν καὶ Προωθοῦν διάφορες «ἐπιστημονικὲς ἔρευνες», ἱδρύματα, Μ.Κ.Ο. καὶ ἰδιῶτες στὰ …πλαίσια τῆς Ὑλοποιήσεως διαφόρων «Ἀτζεντῶν» γιὰ τὴν προοδευτικὴ δημιουργία καὶ ἐγκαθίδρυση τῆς «Νέας Παγκοσμίου Τάξεως»…

«…David Levy is a British international master of chess, but also a part of the AI movement.
He made the statement that we now have more or less accepted homosexuality in the Western World, and if we could do that, it will be no problem to accept sex with robots. Unfortunately, the comparison works.

David Levy is the founder of the research company, Love and Sex with Robots, which is developing sex robots, e.g. sex robots that can speak and have conversations with humans. I have always stated that everything in this field, and other fields of Minion interest, are compartmentalized. A certain person, such as a scientist, only knows what he’s supposed to do, but is not told anything about the bigger picture. Levy is perhaps a top example, and he admits to it in an interview a reporter from “The Guardian”:
“Levy has very little time for jokes. Or, it turns out, for philosophy. “Are humans machines?” I ask him. He tells me he’s learned not to try to answer philosophical questions.Does this mean that he is told not to answer such questions, or has he learned by experience not to reply to such? If it’s the latter, he has decided to leave out philosophical question from his dangerous work, which is highly irresponsible at best. Or because he is more than likely taking orders from above, he might have concluded that he needs to suppress all nagging thoughts to secure his paycheck. This is, of course, even more irresponsible. In fact, it’s highly irresponsible, regardless from which angle we look at it.
Next, the reporter asks Levy a very good question. She wants to know what happens if a man wants to have sex with a child and buys a robot for that purpose; is there an ethical solution for that?
Levy avoids the question at first and tries to distract the reporter by telling an interesting story about robots, but he is more or less forced to come back to the original question.He was reluctant to discuss this, pointing me to a keynote talk he did in Kathmandu called “When Robots do Wrong”.

Which was fascinating, but didn’t answer my question. Eventually he responds, his email a sigh. “My own view is that robots will eventually be programmed with some psychoanalytical knowledge so they can attempt to treat paedophiles,” he said. “Of course that won’t work sometimes, but in those cases it would be better for the paedophiles to use robots as their sexual outlets than to use human children.

First, people misunderstand what pedophilia is; when it happens in families, or by a lone male, it has to do with control and dominance more than sex, and when it happens in Minion cults, it’s about Black Magick and to feed the “gods” with pure sex energy. It rarely has to do just with being attracted to kids. Pedophiles might use a robot to take off the edge from their aggression, but they will still rape in the same manner as before.
It’s ridiculous to even suggest that a child sex robot would be able to educate the perpetrator about his wrong-doings.
The attitude of scientists such as Levy is disturbing when it comes to moral and ethics of the sex robot industry.
Moreover, if you leave out philosophical questions from the equation, you get an emotionless killer robot in the end—I doubt it not! In terms of rapists and other sex offenders, robots will not change them in one way or the other, except that the sex offenders might get some new perverted ideas how to control their victims by first testing them on robots…»

Μορφεὺς Πλάτων

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *