Διάγγελμα ἐκ τοῦ πρωθυπουργοῦ

Τὸ διάγγελμα τοῦ πρωθυπουργοῦ

Θέλουν λέει νὰ συνεχίσουν τὸ συστηματάκι, ὅπου ὁ ἕνας τους θὰ μᾶς στέλνη στὸν ἄλλον, κάθε τέσσερα (4) χρόνια…

Γιὰ νὰ μὴν βαριόμαστε!
Ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ξεχνοῦμε τὰ ἔργα τοῦ προηγουμένου…

Εἶναι παρατηρημένο ὅμως ὅτι ὁ Ἕλλην ξεπερνᾶ κατὰ πολὺ σὲ μνήμη τὸ χρυσόψαρο. Χρειάζεται τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια γιὰ νὰ κάνῃ ἡ μνήμη τοῦ ὁλικὸ reset.
Εἶναι σκληρὸς παίκτης!

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply