Μπῆκαν στὴν πόλη οἱ ὀχτροί…

…τὶς πόρτες σπᾶσαν οἱ ὀχτροί…
Κι ἐμεῖς γελούσαμε…

Ἐσάρωσε τὸ DEB – KΙΕΦ ποὺ κατευθύνεται ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ προξενεῖο. Πρῶτο στὴν Ξάνθη καὶ στὴν Ῥοδόπη μὲ διαφορά.

Τὸ κόμμα τῶν Τούρκων ἐθνικιστῶν «γκρίζων λύκων» τῆς Θρᾴκης, ποὺ ξαναεῖχε ἔλθη πρῶτο, πάλι σὲ Ξάνθη καὶ Ῥοδόπη τὸ 2014 καὶ ζητᾶ ἀναγνώριση «τουρκικῆς» μειονότητος.

Τί ἐπιδιώκει; Τὴν καταγραφὴ καὶ ἀλλοῦ στὴν Ἑλλάδα καὶ συγκεκριμένα σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη, καθὼς καὶ ὅπου, κατ’ αὐτούς, ζοῦν μειονοτικοί, ἀλλὰ καὶ στὰ Δωδεκάνησα, ὥστε νὰ μπορῇ ἡ Ἄγκυρα νὰ ἔχῃ πάτημα καὶ νὰ ἀνακινῃ ζητήματα.

Μπῆκαν στὴν πόλη οἱ ὀχτροὶ τὶς πόρτες σπάσαν οἱ ὀχτροί, κι ἐμεῖς γελούσαμε

 

Γιὰ τὶς εὐρωεκλογὲς χρειάζονται καὶ οἱ …«Γκρίζοι Λύκοι»!!!

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 1,839 times, 1 visits today)
Leave a Reply