Γενεὲς ἠλιθίων

Εἶναι πλέον γεγονὸς καὶ ἐπιστημονικὰ ἀποδεδειγμένο πὼς ὁ δείκτης εὐφυΐας (IQ) τῶν ἀνθρώπων μειώνεται στὶς ἀναπτυγμένες χῶρες.
Ὅπως ἀναφέρει τὸ ἀμερικανικὸ δίκτυο «NBC», οἱ ἄνθρωποι τείνουν νὰ γίνονται πιὸ «χαζοί».

Σύμφωνα μὲ ἔρευνα Νορβηγῶν ἐπιστημόνων, ποὺ διεξήχθη τὸ 2018 ἀπὸ τὸ Κέντρο Οἰκονομικῆς ἐρεύνης «Ragnar Frisch Centre for Economic Research», σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες, τὸ IQ τῶν πολιτῶν ἔχει ἀρχίση νὰ φθίνῃ, εἰδικῶς στὶς γενεὲς ποὺ ἔχουν γεννηθεῖ μετὰ τὸ 1975.

Συνήθως ὁ ὑψηλὸς δείκτης εὐφυΐας συνδέεται μὲ τὴν ὑπομονή, τὴν ἀνάληψη κινδύνου, τὴν συνεργασία –συλλογικότητα καὶ μὲ πολλὰ θετικὰ οἰκονομικὰ ἀποτελέσματα, πού, στὴν καθομιλουμένη, ἁπλῶς σημαίνει πὼς κάποιος μπαίνει στὴν πραγματικὴ ζωὴ καὶ ἀποκτᾶ πραγματικές, ζωντανὲς ἐμπειρίες! Καὶ ὄχι ἐμπειρίες ἔμμεσες καὶ ἀναμασσημένες.

Προσοχὴ λοιπὸν μεγάλη στὰ παιδιά μας καὶ στὸ τί τὰ μαθαίνουμε!

Ἂν θέλετε νὰ δεῖτε τὴν κατάταξη ἀνᾷ χῶρᾳ, καθὼς καὶ τὴν θέση τῆς Ἑλλάδος, πατῆστε ἐδῶ.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply