Ψηφίσαμε μόνον …παρανοϊκούς;

Ὅσο περνοῦν οἱ ἥμερες καὶ συνειδητοποιῶ τὸ τί ἀκριβῶς ἐψήφισε ὁ «σοφὸς» ἑλληνικὸς λαός,τὸ ἄγχος καὶ ἡ κατάθλιψις μεγαλώνουν, γιατί ναὶ μὲν ἐπῆλθε ἡ ἀναμενομένη τιμωρία στὴν καταστρεπτικὴ ἀλαζονεία τῶν στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ ὅσον ἀφόρα στὰ πρόσωπα ποὺ ἐξελέγησαν αὐτὴν τὴν φορά.
Χρήζουν μᾶλλον ψυχιατρικῆς ἀναλύσεως ὅλοι αὐτοί, παρὰ λογικῶν ἑρμηνειῶν.

Λὲς καὶ τὰ ξέχασαν ὅλα καὶ ἀπεφάσισαν νὰ πιοῦν πάλι τὸ πικρὸ δηλητήριο.
Καὶ ἐπειδὴ ἡ κατάστασις δὲν πάει ἄλλο….
Τελικὰ πρέπει κάποτε σὲ αὐτὴν τὴν χώρα νὰ ἐφαρμόσουμε αὐτὸ ποὺ προέτεινε ὁ καθηγητὴς καὶ τέως ὑπουργὸς Γιάννης Πανούσης.

«Πρὸ κείμενου νὰ μὴν γίνῃ ἡ Ἑλλάς, ὅπως διετύπωσε πρῶτος ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, ἕνα ἀπέραντο φρενοκομεῖο, πρέπει νὰ γίνῃ ἕνας ἔλεγχος (ψυχιατρικὸς ἐννοεῖ) ὅλων τῶν πολιτικῶν τῆς χώρας».

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἕνα παράδειγμα, ἀπὸ τὸν φίλο Στέφανο Μπεληγιάννη.

Γιὰ νὰ διαπιστώσετε ὅτι ἡ γνωστὴ τακτικὴ τῆς ΝΔ ὅτι δῆθεν βρῆκε «καμμένη γῆ» καὶ «μαῦρες τρύπες» καὶ «στατιστικὰ μαγειρέματα» γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὴν «φορομπηχτική» της πολιτικὴ εἶναι πολὺ κοντά.

Θεοφανάκης Στέφανος.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply