Τὰ μπουμπούκια τῆς «Διεθνοῦς Ἀμνησ(τ)ίας»

Ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστία δὲν ἀναγνωρίζει τὸν Τζούλιαν Ἄσὰνζ ὡς πολιτικὸ κρατούμενο!!!!

Ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστία δὲν ἀναγνωρίζει τὴν κατάσταση τοῦ μάρτυρος Δημοσίου Συμφέροντος στὴν Τσέλσι μάνινγκ.! Ὄχι μόνο, εἶναι ντροπὴ ἀλλά, ἐπίσης, εἶναι μία προδοσία. Εἶναι μία ἐγκληματικὴ θέσις ποὺ θέτει σὲ κίνδυνο ὅλους τους πρόσφυγες καὶ τοὺς αἰτοῦντες ἄσυλο, ὅλους τους πολῖτες τοῦ κόσμου. Ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστία ἐνεργεῖ σὰν τὸν Λένιν Μορένο. Καταστρέφει τὸ διεθνὲς δίκαιο, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὰ θεμελιώδη δικαιώματα τοῦ ἀτόμου. Ἀπὸ σήμερα, οἱ συνταγές του καὶ οἱ positiontakings του δὲν εἶναι πιὸ πολύτιμες ἀπὸ αὐτὴν τοῦ προέδρου τοῦ ἰσημερινοῦ. Εἶναι ΜΙΑ ΜΚΟ κακοποιός!

Καλά! Μπορεῖς Διεθνὴς Ἀμνηστία νὰ ἀμνηστεύσῃς ἕνα μπουκάλι γάλα πού χρωστῶ στόν γαλατά μου;

Διονύσιος Λιᾶρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *