Χρόνια πολλὰ στὸν μπαμπά σας λελέδες…!!!

Τὸν πατέρα μου τὸν ἑορτάζω κάθε χρόνο, στὴν ὀνομαστική του ἑορτή, μέσα ἀπὸ τὰ ἐγγόνια του.
Δὲν θὰ μπῶ στὸν πειρασμὸ νὰ τιμήσω ὁποιανδήποτε «ἑορτὴ τοῦ πατέρα», ὅπως δὲν τιμῶ ὁποιανδήποτε παγκόσμιο ἡμέρα.

Δὲν μπορῶ ὅμως νὰ μὴν εὐχηθῶ στοὺς ἁπανταχοῦ της γῆς λελέδες happy Father’s Day, γιὰ τὸν μπαμπά τους.

Δὲν μπορῶ νὰ μὴν εὐχηθῶ στὴν σοσιαλιμπερὰλ κλίκα καὶ στὰ παρακολουθήματα τῆς μητέρας βρυξέλλας νὰ τὸν Σκέπτονται καὶ νὰ τὸν ἀγαποῦν.

Λελέδες ὁ μπαμπάς σας.

«Ἕνας»

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply