Θὰ μᾶς φορτώσουν τὸν (κάθε) βελόπουλο…

 …διότι τὸ πολὺ πολὺ τῆς χρυσῆς αὐγῆς ἀφήγημα τελειώνει (ἐπὶ τέλους!!!).

Βλέπουμε λοιπὸν τὴν μανδάμα στάη νὰ πιέζῃ -ἔως καὶ νὰ προσβάλῃ, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς – τὸν βελό, αὐτὸς νὰ τὰ …«παίρνῃ στὴν κράνα», γιὰ τοὺς ὁποίους λόγους καὶ νὰ ἀποχωρῇ.

Ἡ μανδάμα στάη δηλώνει πὼς ἡ χρυσῆ αὐγὴ εἶναι κάτι «ποὺ γνωρίζουν ὅλοι». Κοινὸς τόπος ἡ δήλωσίς της ἀπὸ τὰ «ὀρθοπολικὰ» μέσα  μαζικῆς ἐξαπατήσεως.
Καί, φυσικά, τὸ ἐὰν ἡ χρυσῆ αὐγὴ εἶναι ἐξ ἴσου «φυτευτή», ὡς κόμμα, οὐδέποτε ἀναφέρεται. Ὅπως ἐπίσης δὲν ἀναφέρεται ὁ λόγος ὑπάρξεώς της καὶ ἀνόδου  τῶν ποσοστῶν της. Ὅπως ἐπίσης δὲν ἀναφέρεται πὼς ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν γιὰ νὰ ἐκτονωθοῦν ἀφ΄ ἑνὸς οἱ πατριῶτες ἀλλὰ καὶ ἀφ΄ ἑτέρεου γιὰ νὰ στιγματισθοῦν, λόγῳ τῆς ἀνεγκεφαλίτιδος κάποιων στελεχῶν τῆς χρυσῆς αὐγῆς, ὅλοι οἱ ψηφοφόροι της. Τὸ ἐὰν βέβαια αὐτὴ ἡ μανδάμα, καθὼς φυσικὰ καὶ κάθε ἄλλη/ἄλλος ἀντίστοιχος συνάδελφός της, «γνωρίζουν» τὸ τί εἶναι ἡ χρυσῆ αὐγή, δηλώνει μίαν ὁμοιογένεια καθαρῶς …πSoroική, ἐφ΄ ὅσον ἅπαντα αὐτὰ τὰ πιντιὰ ἔσπευσαν, μὲ τοὺς χαρακτηρισμοὺς καὶ τὶς δηλώσεις τους, νὰ ἀπογειώσουν τὴν ἀνύπαρκτο χρυσῆ αὐγὴ σὲ ποσοστὰ ἀνεπίτρεπτα. Κι ἔτσι τελικῶς ἡ (κάθε) στάη προσέβαλε καὶ προσβάλλει διαρκῶς τὴν ψῆφο 500.000 ψηφοφόρων τῆς χρυσῆς αὐγῆς.

Ἂν καὶ μόνα τους τὰ ἐν λόγῳ ἄτομα, τῆς δημοσιοκαφρίας, μὲ τὴν ἀρνητική τους προπαγάνδα ἔσπρωξαν, ὅσο μποροῦσαν, αὐτὰ τὰ ποσοστὰ στὸ νὰ ἀπογειωθοῦν, ἐν τούτοις «νίπτουν τὰς χείρας τους». Τώρα δὲ ποὺ ἔνας ἀκόμη «φυτευτός», ἀγνώστων λοιπῶν πληροφοριῶν περὶ τῶν ἐμπνευστῶν του, ἀπὸ τὸ πουθενὰ παρουσιάζεται γιὰ νὰ μᾶς …ἀπό-«σώσῃ», κατὰ τὰ γνωστά, ἐπαναλαμβάνονται τὰ ὅμοια σκηνικά. Δέν νομίζετε πώς παρά εἶναι στημένα ὅλα αὐτά;
Ποιός ξεχνᾶ ἄλλως τέ τήν στημένη παραστασοῦλα τῶν δούρου, κανέλλη, παπαδάκη κατά τοῦ -τότε ἀκόμη ἀνωρίμου- κασιδιάρη;

Ποιός ξεχνᾶ τό ἱκανοποιημένο ὑφάκι τῆς δούρου, ἀμέσως μετὰ τὸ νεράκι ποὺ τὴν ἐδρόσισε, ἤ τό -κατόπιν ἀρκετῆς ὥρας, ποὺ δικαιολογοῦσε ἀκόμη καὶ τὶς ἀναγκαῖες ψιμυθιακὲς ἐπεμβάσεις- «μαυρισμένο» μάτι τῆς κανέλλαινας;

Ποιός λησμονεῖ πώς τό ἐν λόγῳ περιστατικό ἀπεγείωσε τά ποσοστά τῆς χρυσῆς αὐγῆς, τόσο, ὅσο οὐδέποτε ἄλλοτε;
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἡ (κάθε) μανδάμα στάη εἶναι …κορυφαία στὸ εἶδος της, θαυμᾶστε κι αὐτό:

Ἀπὸ τὸ 2012 ἐπίσης. Διακρίνετε κάποιες ὁμοιότητες; Ἤ μόνον στά δικά μου μάτια εἶναι διακριτές;

Πρὸ μηνῶν λοιπὸν ἔγραφα πὼς ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ «καθαρθῇ» τὸ «κακὸ κομμάτι τῆς χρυσῆς αὐγῆς καὶ νὰ προκύψῃ ἕνα νέο κόμμα, ποὺ θὰ εἶναι μπατριωτικὸ μέν, ἀπολύτως συμβατὸ δὲ μὲ τὶς ὀρθοπολιτικὲς κοτσανολογίες τῆς νέας τάξεως πραγμάτων καί, ἐπάνω ἀπὸ ὄλα, ἀπολύτως σιωνιστοπροσκυνημένο. Μάλιστα τὸ μιχαλολιάκο ἐδήλωσε σαφῶς πώς, ὑπὸ ὄρους βεβαίως-βεβαίως, θὰ μποροῦσε νὰ συνεργασθῇ μὲ τὴν ΝουΔουλάρα γιὰ τὴν Μακεδονία.

Αὐτό, τὸ τοῦ …διαχωρισμοῦ τους, τὸ γράφουμε ἤδη συχνότατα ἐδῶ καὶ χρόνια. Δὲν γίνεται νὰ καταδικασθῇ ἕνα ὁλόκληρο κόμμα, ἀλλὰ τὸ …«κακό» του τμῆμα. Ἐὰν καταδικασθῇ ὁλόκληρο κόμμα, τότε αὐτομάτως ὅλες οἱ ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις – κόμματα (βάσει δικαστικῆς ἀποφάσεως) αὐτοκαταργῶνται, προεξαρχόντων μάλιστα τῶν μΠατΣοΚικῶν καὶ ΝουΔουλικῶν σαπροφύτων.
Ἔφθασε ἡ στιγμή; Ἤ ὄχι;

Ἡ κυριοτέρα ἀπόδειξις τοῦ εἴδους τῆς χρυσῆς αὐγῆς περιλαμβάνεται στὸ καταστατικό της, ἐφ΄ ὅσον κι αὐτή, ὅπως καὶ κάθε ἄλλο νεοταξίτικο μόρφωμα, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ὑπηρετεῖ τὴν ἀμεσοδημοκρατία τοῦ πSoros.

Σοσια-λΗστές!!!

Τὸ ἄλλο, τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας καί, καταληκτικῶς, ἀθῳώσεως ὅλων τῶν ἀποδεδειγμένως ἀνθελλήνων, ἴσως νὰ φαίνεται ὡς …ὑπόθεσις ἐργασίας, ἀλλὰ οὐδόλως ἀπέχει ἐκ τῆς μίας πραγματικότητός μας: ὅπου κομματοκρατία τοῦ σοσιαλισμοῦ, καλὸ εἶναι νὰ διαβάζουμε μακρὺ χέρι τῶν τοκογλύφων.
Ἡ δὲ προσπάθεια …«ἀνοίγματος» τοῦ μιχαλολιάκου, ὅσο ἀστεία κι ἐὰν φαντάζῃ, ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, καλὸ εἶναι νὰ τὴν ἀναμένουμε ὁσονούπω… Ἔχουν λόγους συνυπάρξεως ὅλα τὰ παραμάγαζα τῆς κομματοκρατίας στὴν χώρα μας.

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν …Λιάνα Κανέλλη!!!

Ποιά εἶναι ἡ «κακή» χρυσῆ αὐγή; Μά, κάποια κορόιδα ποὺ θὰ πληρώσουν, κάποτε, εἴτε γιὰ τὴν βλακεία τους νὰ ἐμπιστευθοῦν τοὺς ἐν λόγῳ ἐμμίσθους πρακτορίσκους, εἴτε γιατὶ ἁπλῶς δὲν ἐπρόλαβαν νὰ καλύψουν τὰ νῶτα τους.
Σὲ κάθε περίπτωσιν θὰ καταλήξουν ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι τῆς παραστάσεως.

Ὥρα νὰ εἰσέλθῃ στὸ …«δημοκρατικὸ τόξον» καὶ ἡ χρυσῆ αὐγή!!!

Ποῖες λοιπόν οἱ δυνατότητες ἐλέγχου καί τῆς ψήφου τῶν πατριωτῶν; Ὑπάρχουν ὀνόματα ἱκανά νά ἀναλάβουν αὐτόν τόν ῥόλο; Κόμματα προσφερονται γιά αὐτήν τήν δουλειά;
Φυσικὰ καὶ ὅλα εἶναι ἔτοιμα. Τὸ ποῖος θὰ παίξη τὸν ῥόλο τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς, γιὰ τὴν ὤρα, εἶναι δευτερεῦον. Πάντως οὔτως ἢ ἄλλως τὰ κατάλληλα πρόσωπα εἶναι στὶς κατάλληλες θέσεις.
Κι ἔτσι βλέπουμε:

 • Τὸ βελὸ μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὰ …δεξιὰ ἀλλὰ μὲ ὅρους ἀγνώστους καὶ μὲ μίαν σημαντικὴ παρουσία στὴν …κοτσανολογία καὶ στὶς τηλεπωλήσεις τῶν πάντων. Ὁ -κατὰ κόσμον- βελό, ποὺ ἂν καὶ ἐλέγχεται -κατὰ δικές του ἔμμεσες δηλώσεις- ἀπὸ τὸν «καλὸ χριστιανὸ ποῦτιν»- ἔρχεται νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν χρυσαυγιάδα μὲ ὀρμὴ καί, κυρίως, μὲ τὴν πλήρη, καλῆς ἢ κακῆς, ἐκδοχῆς «ἀκρό-δεξιά». Τὸ ποίας μορφῆς θὰ καταντήση νὰ εἶναι, εἰλικρινῶς ἀδυνατῶ νὰ σᾶς πῶ. Ἀντιλαμβάνομαι ὄμως πὼς θὰ ἀνταγωνίζεται ἐπαξίως σὲ ἐπίπεδο κοτσανολογίας, ἅπαντα τὰ λοιπὰ σαπρόφυτα τοῦ κυνοβουλίου τους.

Χρεώνεται στήν «δεξιά» ὁ βελόπουλος;

Ὁ πατριώτης φιλορώσσος Βελόπουλος, ποὺ παλεύει κατὰ τοῦ Σόιμπλε καὶ τῆς τρόικας, μὲ καταθέσεις στὴν DeutcheBank. 

Δεξιοὶ εἴμαστε… Ἠλίθιοι ὄχι…

Φιλο-ῥῶσσος καὶ ὑπέρ-πατριώτης Βελόπουλος…

 • Τὸ (πρώην, κατὰ τὰ λεγόμενά του, σαμαρικὸ) φαῆλο ἐβούλιαξε, γιὰ τὴν ὤρα καὶ μόνον γιὰ τὶς εὐρω-ἐκλογές, ἀλλά, κατὰ πῶς μαθαίνω, θὰ ἀπέχη τῶν ἐπερχομένων βουλευτικῶν.
  Ἴσως διότι ἀκόμη δὲν ἦλθε ἡ στιγμὴ τῆς δράσεώς του… Ἴσως ὅμως καὶ διότι κάτι περισσότερο, ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς χαχόλους, γνωρίζει. Συνεπῶς τὸ φαῆλο, γιὰ τὴν ὤρα, ἀποκλείεται.
 • Ἠ περιβόητος δίκη τῆς χρυσῆς αὐγῆς δὲν λέει νὰ τελειώσῃ. Τὸ κόμμα δῆλα δὴ παραμένει ὅμηρος τῆς (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνης καί, φυσικά, ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα τὸ μιχαλολιᾶκο οὐδέποτε θὰ μποροῦσε νὰ παίξῃ ἔναν καθαρὰ συγκεντρωτικὸ ῥόλο γιὰ τοὺς ψηφοφόρους, ἐφ΄ ὄσον ἀπὸ τὴν μία τὸ ναζιστικὸ λατρευτικὸ τοῦ κόμματος, ποὺ ἐχαρακτήρισε τὰ πρῶτα ἐπίσημά του βήματα καί, ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἡ σταθερὰ ἐκτόξευσις ἀρλουμπολογίας, δὲν ἐγκυῶνται καθολικὴ μορφὴ ἀρχηγοῦ. Καὶ δὲν ἀναφέρομαι σὲ κάποιες ἀκρότητες ἀπὸ κάποια μέλη τῆς χρυσῆς αὐγῆς, ἀλλὰ μόνον στὸν ἀρχηγό τους.

Συνεπῶς τί ἀπομένει; Τά μικρά καί σκόρπια κομματίδια πού κι αὐτά, μὲ τὴν σειρά τους, στήν πλειοψηφία τους ἐλέγχονται ἀπό τά ἴδια κυκλώματα;

Σκεφθεῖτε λοιπὸν τί θὰ ψηφίσετε καὶ μὲ ποιὰ κριτήρια. Ὄχι τίποτα ἄλλο, ἀλλὰ νὰ μὴν ξανά-αἰσθανθοῦμε κῶτσοι τὴν ἐπομένη ἡμέρα.

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

6 thoughts on “Θὰ μᾶς φορτώσουν τὸν (κάθε) βελόπουλο…

 1. Καλημέρα σας Κυρία Φιλονόη.
  Σχετικά μέ τό τί θά ψηφίσω, καί μέ ποιά κριτήρια.
  Δέν μέ προβληματίζουν τά μικρά κόμματα, διότι ἐστιάζομαι στό δίκαιο καί στήν Ἑλευθερία τοῦ Πολίτη.
  Καί θέλω νά Ἐξηγήσω γιατί.
  Ὂταν ἒρχονται οἰ ἐκλογές, ὀ κάθε ὐποψήφιος πολιτικός ἀνακοινώνη τό προεκλογικό του πρόγραμμα, καί μέ γνώμονα αὐτού τοῦ προγράμματος, ὀ (ψηφοφόρος) ἐκλογέας ἐκλέγει.
  Ὂταν ἐκλεγεί ὀ κάθε πολιτικός, δέν ἐφαρμόζει τό προεκλογικό του πρόγραμμα.
  Ἀρα ἀδικεί τό κριτήριο τῆς ἐπιλογής μου.
  Ἠ ἀδικία στῆς μέρες μας ἒχει παρανόμως νομιμοποιηθεί, διότι βασική εὐθύνη γί αὐτό ἒχει ἠ νομοθετική ἐξουσία ἠ βουλή δηλαδή, καί κυρίος τό κυβερνών κόμμα.
  Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2011 ψήφησαν νόμο τοῦ Ἂρθρο 10 – 31-32 οἰ βουλευτές, ποῦ θεσπίζει τήν ἀτιμωρησία ἀκόμα καί ὂταν δέν δικαιολογείται ἠ προέλευση τοῦ περιουσιακού ὀφέλους ποῦ ἀπέκτησε ὀ ἲδιος ὀ βουλευτής ἠ γυναίκα του ἢ τό παιδί του, ἀλλά καί τό χρηματικό ποσόν ποῦ καταλογίστηκε ἢς βάρος του νά διαγράφεται.
  Δηλαδή νά μήν τιμωρείται κανείς, ἐνώ ἀδικεί.
  Αὐτό καί ἐάν δέν εἲναι σκάνδαλο.
  Καί αὐτό ἐμένα μέ προβληματίζει σοβαρά, σάν σκεπτόμενο Ἓλληνα Πολίτη.
  Μέ ἐκτίμηση Μιχαλόπουλος Ἀπόστολος.

 2. AΚΡΙΒΩΣ! Καὶ μπράβο σου, ρὲ Φιλονόη!
  Τώρα θὰ σοῦ πῶ κάτι, ποὺ ἔφτασε ἀκόμη καὶ στὰ δικά μου αὐτιά: Πίσω ἀπὸ τὸν Βελόπουλο εἶναι ἡ ἐν Ἀθήναις πρεσβεία τῶν Η.Π.Α. Αὐτὴ ἔχει ἀνθρώπους ποὺ παρακολουθοῦν τὸν κάθε ὑποψήφιο, ἰδίως τῆς “δεξιᾶς”, καὶ λεπτομερῶς τοῦ ὑπαγορεύουνε τὸ τί θὰ πῆ καὶ τὸ τί δὲν θὰ πῆ. Αὐτὸ (παρὰ τὸν προφορικὸ χαρακτήρα τῆς πληροφόρησής μου) τὸ θεωρῶ βέβαιο. Ὅθεν τεκμαίρω ὅτι καὶ τὴ “ρωσικὴ στροφὴ” τοῦ Βελόπουλου οἱ Ἀμερικανοὶ τοῦ τὴν ἔχουνε ὑπαγορεύσει, γιὰ νὰ δοῦνε πόση ἀπήχηση συνεχίζει νὰ ἔχη ἡ Ρωσία στοὺς εὐσεβεῖς Ἑλληνοορθόδοξους κ.ο.κ.
  Ἀλλὰ καὶ πάλι ἐκ βάθους τῆς καρδίας ἀναφωνῶ: ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ!

  • Ἡ ἐν λόγῳ πληροφορία ἦταν ἀναμενομένη. Κατὰ τὴν γνωστὴ λογικὴ τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε» οὐδέποτε θὰ μποροῦσε νὰ προέλθῃ ἀπὸ ἄλλην πλευρὰ αὐτὴ ἡ «ῥωσσολατρεία».

 3. βενιερηs-βελοπουφηs-κηραλοιφαs toy giosef…
  “ΣΑΟΥΛ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ”ο 5οs ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!
  oiakxos.blogspot.com/2019/03/o-5o.html
  ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ!
  topothoumeno.blogspot.com/2019/05/blog-post_677.html
  <>:Η ΦΑΡΣΑ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ…
  resaltomag.gr/forum/wiewtopic.php?t=11202
  Με τι εχει μπλεξει αυτη η χωρα;…
  sxolianews.blogspot.com/2019/05/blog-post_29.html
  greeksftheorient.wordpress.com/2019/03/22/
  greeksoftheorient.wordpress.com/2019/03/20/

 4. Νομίζω, πως ισχύουν όλα όσα λες. Πάντως, είμαστε σε τρομερό αδιέξοδο. Αφανιζόμαστε κυριολεκτικώς από τον επί χιλιετίές ιστορικό μας χώρο με ταχύτατους ρυθμούς.

Leave a Reply