Βαρουφάκειες (κι ὄχι μόνον!!!) ἐθνοπροδοσίες

Ὁ κος Βαρουφάκης θὰ ψήφιζε ΝΑΙ γιὰ τὸ γενοκτονικὸ πρόγραμμα τοῦ ESM, τὸ ὁποῖο μέσα στὸ Ἄρθρο 38 τῆς συνθήκης τοῦ ESM ἀναφέρει πὼς μόνον τὸ ΔΝΤ συνεργάζεται μὲ τὴν Ε.Ε. καὶ θὰ ἐγκρίνη ὅσα θὰ συμφωνήση ἡ Κυβέρνησις ὡς ὑποχρέωση χωρὶς ὁποιανδήποτε ἀντίῤῥηση.
Δηλαδή, μὲ λίγα λόγια, οὐδὲ μία διαπραγμάτευσις!!!

Ἐπίσης ἀναφέρει τὸν ν. 4334/2018 στὸ Ἄρθρο 1 Πάρ. 31, ποὺ ἐπίσης προέρχεται ἀπὸ τὸ ESM, γιὰ τὴν περικοπὴ τοῦ 6% ἀπὸ τὴν Ἐπικουρικὴ Σύνταξη καὶ τὴν κατάργηση τοῦ ΕΚΑΣ τὸ 2020.

Ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς εἶπε ΟΧΙ στὸ Δημοψήφισμα τήν 5η Ἰουλίου τοῦ 2015, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες περνοῦσαν στὴν Βουλή, ψηφίζοντάς το, ὡς νόμο, τὸ ΝΑΙ στὸ ESM.
Ὁ κος Βαρουφάκης μὲ τὴν ψῆφο του ἐπρόδωσε τὸ 62% τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ!

Τελευταῖο.
Καλὸ εἶναι νὰ ἐνθυμούμεθα πὼς γιὰ τὸ ESM ἐψήφισαν θετικὰ ἐπίσης οἱ: Νέα Δημοκρατία, Κίν.Αλ. καὶ Τὸ Ποτάμι.

Πρακτικὰ τῆς Βουλῆς, ἀπὸ ὅπου καὶ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ κ. Βαρουφάκη, σελὶς 4334, ἀπὸ ἐδῶ.

Σταματόπουλος Δημήτριος

.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Βαρουφάκειες (κι ὄχι μόνον!!!) ἐθνοπροδοσίες

Leave a Reply