Τιμῶντας ἐμπράκτως τὸν …«ἅγιο Μνημόνιο»!!!

Δὲν εἶναι ἀνέκδοτο. Ἐχθὲς ἦταν τοῦ Ἁγίου Μνημονίου.
Ξέρετε ὅμως ποιός εἶχε γενέθλια;

Καὶ ὅμως εἶναι πέρα γιὰ πέρα ἀλήθεια!!! Ὁ ΓΑΠ ἐγεννήθη τὴν ἡμέρα ποῦ ἡ ὀρθόδοξος ἐκκλησία ἑορτάζει τὸν Ἅγιο Μνημόνιο!!!

Τυχαῖο; Κάθε λογικὴ ἐξήγησις δεκτή.
Συνωμοσία ἢ ἁπλῆ καί μοιραία ἐξέλιξις; Μήπως τό ἀναπόφευκτο;
Ττότε τὴν ἄλλην φορὰ ῥὲ παιδιὰ πρέπει νὰ ψηφίσουμε κάποιον ποὺ ἔχει γενέθλια, τῆς Ἁγίας Χαρᾶς.

Τὸ περίεργο μάλιστα εἶναι πὼς γιὰ τὸν Ἅγιο Μνημόνιο γνωρίζουμε ἐλάχιστα πράγματα.
Ὁ Ἅγιος Μνημόνιος λοιπόν, ἐχειροτόνησε διάκονο τὸν Ἅγιο Τύχωνα καὶ τιμᾶται στὶς 16 Ἰουνίου.

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 150 times, 1 visits today)
Leave a Reply