Τιμῶντας ἐμπράκτως τὸν …«ἅγιο Μνημόνιο»!!!

Δὲν εἶναι ἀνέκδοτο. Ἐχθὲς ἦταν τοῦ Ἁγίου Μνημονίου.
Ξέρετε ὅμως ποιός εἶχε γενέθλια;

Καὶ ὅμως εἶναι πέρα γιὰ πέρα ἀλήθεια!!! Ὁ ΓΑΠ ἐγεννήθη τὴν ἡμέρα ποῦ ἡ ὀρθόδοξος ἐκκλησία ἑορτάζει τὸν Ἅγιο Μνημόνιο!!!

Τυχαῖο; Κάθε λογικὴ ἐξήγησις δεκτή.
Συνωμοσία ἢ ἁπλῆ καί μοιραία ἐξέλιξις; Μήπως τό ἀναπόφευκτο;
Ττότε τὴν ἄλλην φορὰ ῥὲ παιδιὰ πρέπει νὰ ψηφίσουμε κάποιον ποὺ ἔχει γενέθλια, τῆς Ἁγίας Χαρᾶς.

Τὸ περίεργο μάλιστα εἶναι πὼς γιὰ τὸν Ἅγιο Μνημόνιο γνωρίζουμε ἐλάχιστα πράγματα.
Ὁ Ἅγιος Μνημόνιος λοιπόν, ἐχειροτόνησε διάκονο τὸν Ἅγιο Τύχωνα καὶ τιμᾶται στὶς 16 Ἰουνίου.

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply