Λόγοι Ἐθνικῆς Πολιτικῆς ἐπιβάλλουν …ἡρεμία!!!

Τό βλέπετε αὐτό;

Εἶναι ἕνα ἄκρως ἀπόῤῥητο (Εἰδικοῦ Χειρισμοῦ) – ταχὺ ἔγγραφοπροσωπιὸ τῆς 1ης Ἰουνίου 1974 ἀπὸ τὸν Μπονάνο πρὸς τοὺς Γαλατσάνο-Ἀραπάκη-Παπανικολάου.

Τὸ ἔγγραφο αὐτὸ λέει:

  1. Λόγοι Ἐθνικῆς Πολιτικῆς ἐπιβάλλουν ὑποχρέωσιν ἀποφυγῆς πάσης προκλήσεως μετὰ Τουρκίας. Πρὸς τοῦτο νὰ ἐκδοθοῦν αὐστηραὶ διαταγαί, πρὸς τὰς ὑφισταμένας Διοικήσεις. Οὐδεμία ἀνευθυνότης ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου εἶναι ἐπιτρεπτή.
  2. Πάσα ἐνέργεια ἢ ἐκδήλωσις ἔναντι Τουρκίας δέον νὰ ἀναλαμβάνεται μόνον κατόπιν ἐγκρίσεως ΑΕΔ.
  3. Ἐπὶ παντὸς θέματος ἀφορῶντος τὰς Ἑλληνοτουρκικᾶς σχέσεις νὰ τηρεῖται τὸ ΑΕΔ ἀνελιπῶς ἐνήμερον.»

Τί κρύβεται πίσω ἀπό αὐτό;
Τὸ ἀναφέρει ὁ Μπονάνος συγκεκαλυμμένα στὸ βιβλίο του Η ΑΛΗΘΕΙΑ (τρομάρα του!)

Θὰ τὰ ποῦμε κατὰ τὶς 20 τοῦ μηνός….

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 272 times, 1 visits today)
Leave a Reply