Λέγοντας «Κύπρος» νὰ ξέρουμε τὶ ἐννοοῦμε (β)

Κύπρος:
Ἡ Νῆσος τῆς Ἀφροδίτης, τῆς θεᾶς τοῦ Ἔρωτος, Ἴδιον (ἰδιότης, γνώρισμα) τῆς ὁποίας εἶναι νὰ πρός-πορίζῃ τὴν κύησιν (ἐν – κυμοσύνη)!!!

«Κύειν πορίζεσθαι… ἴδιον τῆς Ἀφροδίτης»…

Κύω =φουσκώνω, ἐξ οὗ κῦμα τῆς θαλάσσης.
Πορίζω =προσπορίζω, φέρω, ὁδηγῶ.

Θεοφανὼ Πολυμέρη

(Visited 382 times, 1 visits today)
Leave a Reply