Ἑλληνικοὶ θησαυροὶ τῆς Παλαιστίνης στὴν Γάζα.

Γάζα… Ἑλληνικοὶ θησαυροὶ ποὺ ἀποκαλύπτονται ἀπὸ τὸν μεσογειακὸ αὐτὸν τόπο.

Πανάρχαιο ἑλληνικὸ τόπο…

Δέν τό γνωρίζαμε;
Τὸ γνωρίζαμε…
Ἀπό ποῦ τό γνωρίζαμε; Μήπως ἀπό τό σχολεῖο; Μήπως ἀπό τούς δασκάλους; Μήπως ἀπό τό ὑπουργεῖον;
Μπᾶ… Ὄχι φυσικά… Μόνον τὰ ἱστορικὰ ἴχνη μυρίζουν παντοῦ Ἑλλάδα…
Καὶ μέσα μας γνωρίζουμε… Πάντα γνωρίζαμε…

Φιλονόη

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *