Ἑλληνικοὶ θησαυροὶ τῆς Παλαιστίνης στὴν Γάζα.

Γάζα… Ἑλληνικοὶ θησαυροὶ ποὺ ἀποκαλύπτονται ἀπὸ τὸν μεσογειακὸ αὐτὸν τόπο.

Πανάρχαιο ἑλληνικὸ τόπο…

Δέν τό γνωρίζαμε;
Τὸ γνωρίζαμε…
Ἀπό ποῦ τό γνωρίζαμε; Μήπως ἀπό τό σχολεῖο; Μήπως ἀπό τούς δασκάλους; Μήπως ἀπό τό ὑπουργεῖον;
Μπᾶ… Ὄχι φυσικά… Μόνον τὰ ἱστορικὰ ἴχνη μυρίζουν παντοῦ Ἑλλάδα…
Καὶ μέσα μας γνωρίζουμε… Πάντα γνωρίζαμε…

Φιλονόη

 

 

Leave a Reply