Ὥρα πληρωμῆς γιὰ τοὺς Γερμανούς…

Τὴν πρώτη Σεπτεμβρίου ἔρχεται Πίτσα στὴν Γερμανία …
Μεγάλη Πίτσα…

Ἡ ἀγωνία τοῦ εὐρωπαϊσμοῦ θὰ συνεχίζετε μέχρι τοῦ ὀδυνηροῦ τέλους.

Εἶναι φανερό, ὅτι σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Ἕλληνες ποὺ ξεπέρασαν τὸν λαϊκισμό, οἱ Γερμανοὶ δὲν πέρασαν διαφωτιζμο.

«Κλάψε λελὲ καὶ φώναξε
Φώναξε καὶ ὀργίσου
Τὸ Μαδεμβοῦργο ἔπεσε
Τὸ Μαδεμβοῦργο πάει
πέντε παπάδες πᾶν μπροστὰ
Κι ἑξῆντα δεσποτάδες
Καὶ παραπίσω κλαίγοντας
Τζοῦρος καὶ κουτσοτέτοιος
Κακὸ μεγάλο γένηκε
Τὸ Μαδεμβοῦργο πάει»

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply