Γίνεται κάτι σάπιο νά αὐτοκαθαρθῇ;

Γίνεται νά θέλῃ κάποιος νά χάσῃ τίς ἀνέσεις του καί τίς ἀσυλίες του;
Γίνεται κάποιος νά βάλῃ τά χεράκια του γιά νά βγάλῃ τά ματάκια του;

Ξαφνιάζομαι καθημερινῶς ἀπὸ τὸ πῶς κάποιοι συμπατριῶτες μου ἀντιμετωπίζουν τὴν νέα (φερομένη ὡς) κυβέρνησιν, ποὺ προσφάτως ἀνέλαβε νὰ μᾶς «κυβερνήσῃ» ἐλέῳ τοκογλύφων. Μία κυβέρνησις «ἀχταρμᾶς» ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα καὶ  ὅλες τὶς ἐκδοχὲς τοῦ (τάχα μου) κομματικοῦ μηχανισμοῦ τῶν σαπροφύτων, ἐφ’ ὅσον ὅλα αὐτὰ τὰ κουδουνισμένα ἔχουν πρὸ πολλοῦ καταθέση στὰ ἀφεντικά τους τὶς ἀποδείξεις τῆς ἀπολύτου διαπλοκῆς τους, τῆς ἄνευ ὀρίων ἐξαρτήσεώς τους καί, ἐπάνω ἀπὸ ὄλα, τῆς πλήρους ὑποταγῆς τους.

Μία (ἂς ποῦμε) κυβέρνησις ποὺ ἀποδεδειγμένα μέλη της κατὰ καιροὺς ἔχουν πλιατσικολογήση εἰς βάρος μας, ἔχουν λάβη μνημονιακὲς θέσεις καὶ ἔχουν ὑπηρετήση μόνον τὰ συμφέροντα ἀλλοτρίων ἰδιωτικῶν καὶ πολυεθνικῶν συμφερόντων. Μία (ἂς ποῦμε) κυβέρνησις ποὺ ἀποτελεῖται μόνον ἀπὸ ἄτομα ποὺ ἔχουν ἐκφράση σαφῶς τὸν ἀνθελληνισμό τους. Μία (ἂς ποῦμε) κυβέρνησις ποὺ ἐλέγχεται ἀνοικτὰ καὶ δίχως προσχήματα ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ πSoros, εἴτε μέσῳ τραπεζικῶν δομῶν, εἴτε μέσῳ Μ.Κ.Ο. εἴτε μέσῳ λεσχῶν καὶ λοιπῶν «εὐαγῶν ἱδρυμάτων».

Ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀνθρώπων τοῦ Soros οἱ τράπεζες

Ὄχι δῆλα δὴ  πὼς οἱ ἀποχωρήσαντες εἶναι καλλίτεροι. Τὰ ἴδια σκατὰ ἅπαντες οἱ μετέχοντες τῆς συμμορίας τῶν 300.  Νούμερα διαπλεκόμενα μὲ σαφεῖς ἀνθελληνικὲς θέσεις, ποὺ ἐξυπηρετοῦν καὶ ἐξυπηρετῶνται. Ὄλοι τους.

Πῶς θά μποροῦσε λοιπόν τόση σαπίλα νά αὐτό-καθαρθῇ; Ποιός κουδουνισμένος θά τολμοῦσε νά ἀποκοπῇ ἀπό ὅλα αὐτά πού τοῦ διασφαλίζουν πλήρη ἀσυλία γιά νά πλιατσικολογῇ καί νά ξεπουλᾷ κάθε τί πού θά μποροῦσε νά τοῦ  προσφέρῃ νέα εἰσοδήματα καί νέες ἐλευθερίες;

Λιγνιτο-ἀπαλλαγές…

Δὲν ξέρω λοιπὸν ἐὰν ὅλοι αὐτοὶ πράγματι πιστεύουν πὼς κάτι θὰ βελτιωθῆ ἢ ἁπλῶς ἔχουν πείση τοὺς ἑαυτούς τους νὰ δείχνουν πὼς τὸ πιστεύουν.
Κοινῶς δὲν ξέρω ἐὰν εἶναι ἁπλῶς συνεργοὶ ἢ σκέτο ἀνόητοι. Πάντως οὔτως ἢ  ἄλλως κάτι δὲν πάει καλὰ στὸν κόσμο μας. Κι ἀν τί νὰ σταθοῦμε νὰ τὸ κυττάξουμε κατάματα ἐμεῖς δίδουμε παρατάσεις χρόνου ἐλπίζοντας, προφανῶς, πὼς ἐμᾶς θὰ μᾶς …ἀφαλοκόψουν τελευταίους.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ μόνον πλέον ποὺ ἀπέμεινε σὲ αὐτὸ τὸ μόρφωμα εἶναι νὰ αὐτοκαταστραφῇ. Καί, τελικῶς, νομίζω πὼς ἀκριβῶς αὐτὸ κάνει.

(Visited 172 times, 1 visits today)
Leave a Reply