Διαφοροποιήσεις τῆς …Κύπρου!!!

9 Αὐγούστου 1964:

Ἑλληνικὰ Πολεμικὰ ἀεροπλάνα ὑπερίπτανται τῆς Κύπρου προκαλῶντας ῥίγη συγκινήσεως.

14 Αὐγούστου 1974, ΑΤΤΙΛΑΣ 2:

«Ἡ Κύπρος κεῖται μακράν».

Γιὰ τὸν προδότη Καραμανλῆ.

Ἀνδρέας Κ. Κανίκλης

(Visited 112 times, 1 visits today)
Leave a Reply