Χώρα ποὺ δὲν μᾶς ἀνήκει…!!!

«Τὴν Γιάννα Ἀγγελοπούλου διῴρισε ὁ Κυριάκος Μητσοτακης, ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021», ποὺ θὰ συγκροτηθῆ γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση».

Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, ἐπαναλαμβάνεται.

Στὴν χώρα αὐτήν, μετὰ τὴν «Μεγάλη Ἰδέα» τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 2004, ποὺ ὁδήγησε λίγα χρόνια μετὰ στὴν κατρακύλα της καὶ τὴν χρεωκοπία της, μὲ ἀγορὲς ἀχρήστων ἐξοπλισμῶν καὶ πανάκριβα συστήματα ἀσφάλειας, ποὺ σήμερα σαπίζουν σὲ κάποια ὑπόγεια….
Μὲ μίζες καὶ προμήθειες, μὲ ὑπερκοστολογήσεις ἔργων μέχρι καὶ κατὰ 423%!
Μὲ ἔργα καὶ κτίρια ποὺ παραμένουν ἀνεκμετάλλευτα μέχρι καὶ σήμερα.
Μὲ σαμπάνιες, ποῦρα καὶ πυροτεχνήματα στὸ σπίτι τῆς Γιάννας, ἀξίας ἑκατονταδῶν χιλιάδων εὐρῶ, γιὰ τὰ
ὁποία οὐδέποτε μάθαμε τὸ συνολικὸ πραγματικὸ κόστος…

Κι ἐνᾦ γιὰ ὅλα αὐτά, ποὺ πολλοὶ ὑπολογίζουν τὸ κόστος τους σὲ περισσότερα ἀπὸ 20 δισεκατομμύρια, ἀλλὰ γιὰ τὸ ὁποῖον κόστος οὐδέποτε ἔγινε κάποιος, στοιχειώδης, λογιστικὸς ἔλεγχος, ἐφ΄ ὅσον ἐφρόντισαν γιὰ τὴν …ἀποφυγή του καὶ ἡ ἰδία ἡ Γιάννα Ἀγγελοπούλου, ἀλλὰ καὶ οἱ Κ. Σημίτης, Κ. Καραμανλῆς ὄπως καὶ ὁ Γ. Ἀλογοσκούφης.

Καὶ τώρα ξανά, σὲ μίαν χώρα ποὺ ἀκόμα παλεύει γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της, ἔρχονται καὶ πάλι νὰ μᾶς ὑπενθυμήσουν, ὅτι ἁπλᾶ δὲν μᾶς «ἀνήκει» καὶ πὼς ἐπίσης αὐτοὶ ὅλοι εἶναι ποὺ κάνουν κουμάντο, μὲ τὸν τρόπο ποὺ μόνον αὐτοὶ γνωρίζουν…

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply