Ὑπομονὴ ἄφθονη ἔχουν οἱ Τοῦρκοι

Τὸν βλέπω τὸν Τοῦρκο στὰ ἑκατὸ μέτρα, ἀπὸ τὸν ἐξώστη μου, καθημερινῶς, νὰ χαμογελᾷ εἰρωνικὰ βλέποντάς με νὰ πίνω τὸν καφέ μου, δίπλα στὴν ἑλληνικὴ σημαία καὶ εἶναι σὰν νὰ μοῦ λέει…:

«…λέγε ἐσὺ καὶ γρᾶφε ὅ,τι θές! Σὲ λίγο καιρὸ κάτι σὰν καὶ σένα δὲν θὰ ὑπάρχουν πιά…
Ἐμεῖς ὑπομονὴ ἔχουμε, ἐσεῖς δὲν ἔχετε καὶ βιάζεστε νὰ τουρκέψετε…»

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 336 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὑπομονὴ ἄφθονη ἔχουν οἱ Τοῦρκοι

  1. Ρήση διαδεδομένη στὰ Βαλκάνια: “Οἱ Τοῦρκοι εἶναι ἕνας λαὸς χαζῶν, ποὺ ὅμως καθοδηγοῦνται ἀπὸ ὀλιγάριθμους εὐφυεῖς καὶ πανέξυπνους. Οἱ Ἕλληνες εἶναι λαὸς πανέξυπνος, ποὺ ὅμως ἄρχεται ἀπὸ ὀλιγάριθμους ἠλίθιους”.
    Ἐρώτημα: Οἱ Τοῦρκοι φταῖνε;

Leave a Reply